Floating Farm

FLOATING FARM HOLDING — ROTTERDAM

Een drijvende boerderij in de stad, als onderdeel van een schone, leefbare en bewuste stads-transformatie.


De wereldbevolking groeit snel, vooral in de steden, terwijl vruchtbaar land steeds schaarser wordt. Daarnaast neemt door de steeds hevigere regenval het overstromingsgevaar toe. Wat zou een klimaat adaptief systeem zijn om mensen in de stad te kunnen blijven voeden? Op het water bouwen is een van de veelbesproken oplossingen. In Rotterdam is nu de eerste drijvende boerderij ter wereld gerealiseerd. Een Floating Farm, waarin dierenwelzijn, circulariteit, duurzaamheid en innovatie voorop staan.

Nieuwe betekenis
Een verlaten plek kreeg een nieuwe betekenis met de Floating Farm Dairy. In de Rotterdamse Merwe-Vierhaven (M4H), waar de havenfunctie steeds meer verdwijnt, ontwierp Architectenbureau Goldsmith een drielaagse constructie die plaats biedt aan de productie, verwerking en distributie van melk en yoghurt. De Floating Farm is de eerste stap in de geplande ‘foodstrip’, met verschillende soorten voedselproductie.

Transfarmation
Met het dierenwelzijn als uitgangspunt is drijvende koeientuin riant opgezet en extreem stabiel, zodat de dieren geen schommelingen ervaren. Een groot deel van hun dieet op stal bestaat uit organische reststromen afkomstig uit de stad, zoals bierbostel van Rotterdamse brouwerijen, zemelen van Schiedamse molens, gras van sportvelden in de buurt en aardappelschillen van een lokale verwerker. De koeien komen ook in de wei. Dankzij deze ‘transfarmation’ kan gezond voedsel geproduceerd worden, toeleveringsketens verkort en het bewustzijn van de stedelingen vergroot. Door de transparante gevel is al op afstand zichtbaar wat er hier gebeurt en rond de ‘koeienweide’ en de fabriek lopen galerijen, die een educatieve route bieden aan de bezoeker.