Feeding the city

CIRCULAR LANDSCAPES — AMSTERDAM

Dit ontwerpend onderzoek richt zich op nieuwe analysemethoden, ruimtelijke concepten en ontwerpinstrumenten voor de organisatie van de voedselketen op regionale schaal.


De vraag hoe we de voedselvoorziening van de stad duurzamer kunnen organiseren is een belangrijke ruimtelijke ontwerpopgave. Circular Landscapes voert samen met Trends & Concepts een ontwerpend onderzoek uit dat zich richt op nieuwe analysemethoden, ruimtelijke concepten en ontwerpinstrumenten voor de organisatie van de voedselketen op regionale schaal.

Verduurzaming en versterking
Hoe kunnen we de verduurzaming van voedselketens combineren met de versterking van de regionale economie en met andere ruimtelijke doelen, bijvoorbeeld duurzaam waterbeheer? Dat is de vraag van het onderzoek 'Feeding the City.' De initiatiefnemers ontwikkelen een planningsmethodiek die ecologische kringloopprincipes koppelt aan de financiële benadering van de lokale investeringsmotor (‘plugging the leaks’).

Versnelling transitie naar circulaire economie
Deze methodiek zal de transitie naar een circulaire economie enorm kunnen versnellen. Dat wordt getoetst in case studies voor de voedselketens van zuivel, varkensvlees en groente en fruit. Proefgebieden zijn de stedelijke regio’s van Zwolle- Kampen en Twente in Overijssel. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de herziening van de provinciale Omgevingsvisie en voor de uitvoering van concrete business cases.