Expeditie Almere Haven

BERCI FLORIAN — ALMERE

Met een specifieke procesaanpak en organisatievorm kunnen bewoners zelf zorgbestendige ontwikkelingen initiëren, ontwikkelen en beheren - samen met de gemeente en andere spelers in de wijk.


Denkend aan de binnenring van Almere Haven zijn er oneindig veel mogelijkheden om de ‘samenredzaamheid’ van de wijk te versterken en waar nodig te (re)animeren. Zodat betaalde zorg- en welzijnsarrangementen maatschappelijk betaalbaar blijven voor wie ze nodig hebben. Maar geen mens is hetzelfde en ook in elke stad en wijk werkt net even anders. Vraag is daarom welke aantrekkelijke mogelijkheden de burgers van Almere Haven zélf zien om hun samenredzaamheid te vergroten en hoe zij daaraan willen en kunnen bijdragen.

Op expeditie
Het projectteam gaat daarom op expeditie met de bewoners van Almere Haven, om te inspireren en om op te halen wat op deze plek werkt. Ze zullen zes wijkateliers organiseren, die samen de start vormen voor de geleidelijke transformatie van de wijk tot de eerste samenredzame wijk van Nederland.

Zelf doen
Gebaseerd op de kracht van de wijk heeft het team een manier bedacht waarop ontwikkelingen die de zorgbestendigheid van de wijk vergroten, door Havenaren zelf kunnen worden geïnitieerd. Deze bestaat uit een proces-aanpak die de bewoners aan slimme ideeën helpt om hun wijk zelf aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken en uit een organisatievorm. Buurtcoörporatie 'De Smederij' helpt de Havenaren om initiatieven met de gemeente en andere spelers in de wijk samen slim te ontwikkelen en te beheren.

PARTNERS
Jan Poolen, Architectuur en stedenbouw, ZEEP architects and urban designers
Jolanda Cavalini, Gezondheidszorg, Zorggroep Almere
Onno Bremmers, Zorghuisvesting, Woonzorg Nederland
Sytse Dugour, Innovatieve zorgtechnologie, Cinnovate
Jet Brinker, Welzijn, De Schoor
Berci Florian, RO managment & advies, De VRBLDNG