Eigen huis is hout waard

STUDIO MARCO VERMEULEN

Een onderzoek naar een biobased alternatief voor de Nederlandse woonwijk.


Nederland staat aan de vooravond van een enorme woningbouwopgave. Voor 2040 moeten er in Nederland één miljoen huizen gebouwd worden en tegelijkertijd moeten we de klimaatverandering als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen zien tegen te gaan. Maar als die één miljoen woningen op een traditionele manier gebouwd zouden worden, dan zou dat juist een enorme hoeveelheid CO2-uitstoot met zich mee brengen. Is er een alternatief?

De grondgebonden eengezinswoning is nog altijd populair: 65% van de Nederlandse woningvoorraad bestaat uit dit woningtype. Is het mogelijk om de Nederlandse rijtjeswoning niet te construeren uit traditionele materialen, maar uit biobased materialen? En hoe ziet zo’n woning er dan uit?

Biobased rijtjeshuis
De archetypische vorm van de Nederlandse rijtjeswoning, een smal volume met een puntdak, is als uitgangspunt genomen voor de biobased versie van het rijtjeshuis. Om de woning aan te kunnen passen aan de wensen van de verschillende bewoners, is er de mogelijkheid om elementen op het dak toe te voegen en verschillende gevelmaterialen toe te passen. Dat levert vele varianten op, die schakelbaar zijn maar ook los kunnen staan. De indeling van de woning is gericht op efficiëntie en vrije indeelbaarheid. De woningen kunnen worden samengevoegd in een autoluw stedenbouwkundig plan. Zo bieden de verschillende woningen een afwisselend beeld, waardoor de wijk nergens eentonig is en iedereen een eigen plek heeft.

Optimale constructie en efficiënte productie
Twee mogelijkheden voor de constructie van de biobased woning zijn onderzocht. De eerste neemt een maximaal geprefabriceerd huis als uitgangspunt, ook gemakkelijk “mass customized” te maken, met CLT als ideaal constructiemateriaal. In de tweede optie is het ontwerp van een huis onderzocht met - vanuit bouwkundig oogpunt - de toepassing van het meest efficiënte materiaal voor elk element in het huis. Met de restrictie dat het huis volledig uit biobased materialen is gemaakt, en daardoor nog steeds CO2 opslaat, bij de bouw minder afval wordt geproduceerd en transportbewegingen worden gereduceerd. Beide opties zouden een biobased alternatief voor de Nederlandse woonwijk kunnen bieden.