Een Stad van Komen en Gaan

CRIMSON — ROTTERDAM

Een onderzoek naar de (inter)nationale historische context van migratie en inzichten uit strategieën en concrete ruimtelijke ingrepen elders in Europa.


Crimson Architectural Historians onderzoekt in ‘Een Stad van Komen en Gaan / A City of Coming and Goings’ de ruimtelijke impact van migratie op Nederlandse steden en dorpen, met de vraag hoe we onze gebouwde omgeving hier beter op kunnen inrichten. Het onderzoek mondde tot nu toe uit in een essay, symposium en een tentoonstelling op de Architectuurbiënnale van Venetië. In november 2018 zal de gelijknamige publicatie verschijnen.

Migratie als ruimtelijke opgave
Migratie en de effecten daarvan staan nog nauwelijks op de ruimtelijke agenda, behalve als het om acute noodvoorzieningen gaat. Toch ziet Crimson migratie als een typisch ruimtelijke opgave, met een onmiskenbare urgentie. Volgens de onderzoekers wordt migratie vaak te nauw vertaald als vluchtelingenproblematiek. Hoewel veel nieuwkomers uit die specifieke groep komen, vormen zij samen met expats, studenten, seizoenwerkers, creatieve kenniswerkers, 'digital nomads' en grensmigranten een veel grotere en diverse groep van migranten, met verschillende achtergronden en daarmee andere eigenschappen en verlangens. Door middel van historisch onderzoek naar een reeks exemplarische West-Europese migratiesteden en regio’s toont Crimson daarnaast aan dat migratie geen tijdelijk fenomeen is, maar van oudsher een belangrijke rol speelt in de ruimtelijke ontwikkeling van deze plekken.

Publicatie met catalogus
Al eerder verscheen naar aanleiding van het onderzoek een uitgebreid essay. In de zomer van 2018 zal een publicatie verschijnen, met essays over stedenbouw en migratie in zes Europese steden (Londen, Berlijn, Wenen, Prato, Aarhus en Amsterdam) en een catalogus van architectonische en stedenbouwkundige voorbeeldprojecten. Hiermee zal dit rijk geïllustreerde boekwerk dienen als praktisch handboek, waarin de ontwerpingrediënten voor een ideale stad van komen en gaan uiteen zijn gezet. Samen vormen zij een handreiking bij het ontwerpen aan steden en regio’s, die voldoende elastisch en flexibel zijn om een constante stroom van velerlei migranten te huisvesten. In het voorjaar van 2018 presenteer Crimson een deel van het onderzoek tijdens de Architectuurbiënnale van Venetië, met het thema Freespace.

PARTNERS
Crimson Architectural Historians
Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie
EFL Stichting
BPD
International New Town Institute
TU Delft, Faculteit Bouwkunde
Aarhus school of Architecture
Berlage Instituut