Een meesterlijke community

SITTARD

Zeven jaar ervaring maakt zichtbaar dat er meer dan genoeg geld is voor de hulp- en zorgbehoeften, als het ‘anders’ georganiseerd wordt.


Het concept ‘meesterlijke community, samen wonen en werken' verenigt verschillende gemeenschapsfuncties in onderlinge samenhang.

Sociaal-inclusieve samenleving
De organisatie stelt het wijkhuis open voor de wijk om er activiteiten te organiseren: een trefpunt van en voor de buurtbewoners, dat tevens dienst doet als een algemeen toegankelijke ‘dagbesteding’. Sociaal ondernemers bieden uiteenlopende services en diensten aan. In een ‘meesterlijke community' worden aspirant sociaal ondernemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in normale werkomstandigheden begeleid en opgeleid door de sociaal ondernemers. Eenieder die gebruikmaakt van de aangeboden diensten en services, levert zélf een bijdrage aan de totstandkoming van een sociaal-inclusieve samenleving.

Passend wonen in de wijk
Het Wijkhuis is een innovatief, kleinschalig wooninitiatief voor kwetsbare doelgroepen die tegelijkertijd een duidelijke meerwaarde is voor de wijk, door hun bijdrage aan een goede leefomgeving. In 'een ‘meesterlijke community’ wonen ouderen, studenten en bijzondere jongeren samen, waardoor zij elkaar kunnen versterken. De studenten begeleiden en stimuleren de jonge 'meesters'. Zij zorgen samen voor de wijk door het aanbieden van hun diensten in het Wijkhuis.

PARTNERS
Sheila Oroschin, Founder The Masters®
Tim Prins, Studio Stad
Carola Janssen, CO3 real estate solutions
Nol Reverda, NEIMED / HSZUYD
Juan Carlos Gaviria Moreno, Procesmanager The Masters®
Max Verhoeven, student architectuur, TU Delft
Han Zittema, Cofoun