Duurzaam wonen op het boerenerf

ZUNDERT

Een nieuwe invulling voor vrijkomende agrarische bebouwing waarin educatie, recreatie en duurzaam wonen samenkomen.


Het team Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf werkt toe naar een nieuwe invulling voor vrijkomende agrarische bebouwing. Een boerenerf, waar educatie, recreatie, cultuurhistorie en duurzaam wonen samen komen. In de bebouwing op het erf gaan (vitale) ouderen wonen, naast een opengestelde moestuin, waarin biologisch fruit en groente wordt geteeld voor recreatie- en educatiedoeleinden.

PARTNERS
Ad Schoenmakers Architectuur/ruimtelijke ordening Architecten Buro Schoenmakers / Schoenmakers Advies Achtmaal
J.A.J. Braspenning Grondeigenaar Floribras Garden Plants