Duurzaam spoor

PRORAIL

ProRail verduurzaamt met aandacht voor energie, hergebruik en leefbaarheid voor mens en dier.


De vraag om duurzame mobiliteit blijft toenemen. Het spoor zelf is al een van de meest duurzame vervoersvormen en beheerder ProRail kijkt voortdurend hoe dat nog beter kan.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

ProRail gaat slim om met de beschikbare ruimte, door over hetzelfde spoor meer treinen te laten rijden en te zorgen voor goede aansluitingen op voor- en natransport. Aan het minimaliseren van de CO2-uitstoot van het spoor wordt gewerkt door te besparen op het energiegebruik, de uitstoot en het stimuleren van circulair materiaalgebruik. Daarnaast wekt de vervoersbeheerder eigen energie op en levert een bijdrage aan een prettige leefwereld met diverse maatregelen ten gunste van mens, dier en natuur.

Schone energie en circulair bouwen
Waar ProRail nu al zoveel mogelijk energie probeert te besparen en groene energie inkoopt, is het doel om in 2030 alle benodigde elektriciteit zelf op te wekken op het grootste zonnedak van Nederland, in de vorm van alle daarvoor geschikte stationsdaken, overkappingen en geluidschermen. Ook wil de vervoersbeheerder in 2030 ‘CO2-neutraal’ opereren en voor 95 procent circulair bouwen. Materiaal wordt slim (her)gebruikt, zo wordt bijvoorbeeld van bermafval biogas en perrontegels gemaakt.

Meer treinen, meer dieren
ProRail beheert 6500 hectare berm en is daarmee een van de grootste terreinbeheerders in ons land. Onder en boven het spoor legt de vervoersbeheerder grote en kleine faunapassages aan, om natuurgebieden te verbinden en dieren het spoor veilig te kunnen laten passeren. De dierenhotels langs het spoor zijn een goede nestplaats voor bijen, wespen en hommels en op een veilige afstand van het spoor worden schuilplaatsen voor egels ingericht.