Dubbele dijk

PROVINCIE GRONINGEN — EEMSHAVEN- DELFZIJL

Een innovatief dijkconcept biedt naast de benodigde veiligheid ook kansen voor natuur, economie en recreatie.


Zeespiegelstijging, bodemdaling, aardbevingen als gevolg van gaswinning en afkeuring van de huidige dijk: dit alles heeft versterking van de dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl hoog op de bestuurlijke agenda geplaatst. Daarbij wordt van de nood een deugd gemaakt. Het innovatieve dijkconcept van de ‘dubbele dijk’ biedt naast de benodigde veiligheid ook kansen voor natuur, economie en recreatie.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Nieuw dijkconcept
Om het land te beschermen tegen het water moet de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl de komende jaren worden verstevigd. Vanwege de ligging van een diepe geul dicht langs de kust zijn er hier amper mogelijkheden voor zeewaarts gerichte dijkconcepten. De provincie Groningen heeft samen met het waterschap Noorderzijlvest dan ook een nieuw soort dijk ontwikkeld. Een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts vormen samen de dubbele dijk. De tweede dijk wordt gemaakt van klei uit de Eems-Dollard.

Tussenruimte met meerwaarde
Het gebied tussen de dijken bestaat uit twee gedeelten. Plan is om van het eerste gedeelte ongeveer 25 hectare) een natuurgebied te maken met eb en vloed, waaruit slib gehaald wordt en waar vogels graag rusten. Het vormt een natuurlijk filter dat helder voedselrijk water levert aan het tweede gedeelte. In dat gedeelte (ongeveer 33 hectare) is ruimte voor zilte landbouw en aquacultuur, zoals het kweken van schaal- en schelpdieren. Een getijdenduiker zorgt voor instroom en uitstroom van water uit het tussengebied.