De wijk als (t)huis!

HELENE HOUBEN — LIMBURG

Een pleidooi om verwaarloosde woonwijken weer als verbindende leefomgeving in te richten, waarin de auto plaats maakt voor ontmoetingsruimte.


Voor de wijken Geleen-Zuid en Kluis is behoefte aan circa 45 zorggeschikte woningen. Een nieuw Woon-Carré - geïnspireerd op het klassiek hofje voor ‘ouden van dagen’ en de authentieke Limburgse Carré-hoeve - kan in diverse behoeften voorzien.

De individuele, zorggeschikte woningen rondom een collectieve hof - met moestuin en terrasjes - combineren zelfstandig wonen met gedeelde ruimtes en daarmee het stimuleren van ontmoetingen. Het wonen aan een hof bevordert bovendien de betrokkenheid en aandacht voor elkaar. De kleine, betaalbare woningen in de beschermde omgeving zijn geschikt voor mensen met en zonder zorgvraag, van jongvolwassen tot hoogbejaard.

Vriendelijk verkeerscircuit
Alleen de directe woonomgeving aanpakken is niet genoeg. Een rolstoel-, rollator- en dementievriendelijk langzaam verkeerscircuit is noodzakelijk om huizen met elkaar en met alle (zorg)voorzieningen te verbinden. Dit veilige circuit nodigt mensen uit om zelf of samen boodschappen te doen, zelfstandig een bezoek aan de dokter te brengen of ergens een kopje koffie te gaan drinken.

Auto te gast
Beweging, contact en zelfredzaamheid dragen bij aan gezondheid. De auto is te gast in de wijk. Alternatieve manieren van vervoer, zoals de 'Wens-bus' vergroten de actieradius en zelfredzaamheid. Naast een zorggeschikte woning is bereikbaarheid van voorzieningen en het sociale netwerk nodig om lang en gezond in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.

PARTNERS
Hélène Houben, Architectuur, Houben Architectuur
Marieke Cloosterman, programmamanager zorg, RosRobuust
Hanna Smeets, beleidsmedewerker mobiliteit en cultureel erfgoed, Provincie Limburg
Jeroen Verbeek, directeur-landschapsarchitect, bureau Verbeek
Vera Hetem, landschapsarchitect, bureau Verbeek
Kees Strooper, Heijmans Woningbouw
Frits Lely, Heijmans Woningbouw