De hofjes van Carnisse

RICHARD BREIT — CARNISSE

Hofjes als Stepping Stones tussen de stadsparken, verzorgingscentra en primaire winkelstraten, op meerdere plekken te ontwikkelen.


De initiatiefnemers van de Hofjes van Carnisse willen een stadswijk maken waar ouderen de mogelijkheid hebben om langer zelfstandig te blijven wonen en waar zij samen actief onderdeel kunnen zijn van een productieve, stedelijke samenleving. Hiervoor is het van belang om plekken in de wijk te ontwikkelen die ouderen zich kunnen toe-eigenen en waar het mogelijk is om samen ouder te worden.

Stepping Stones
De ambitie van het plan is om door middel van een flexibele ontwikkelstrategie van nieuwbouw, herontwikkeling en aanpassingen een aantal kleinschalige hofjes te realiseren. De Hofjes van Carnisse kunnen op diverse locaties ontwikkeld worden en dienen als Stepping Stones tussen de stadsparken, verzorgingscentra en primaire winkelstraten. Ze bieden mensen met een beperking, ouderen, mantelzorgers en multigeneratie-gezinnen ruimte om zich er te vestigen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.

Online platform
De hofjes ontwikkelen zich via een online platform waar de huiseigenaren, zorgverleners, woningcorporaties en ontwikkelaars samen ideeën kunnen testen en visualiseren. Via dit platform worden kosten en baten vergeleken en is het mogelijk om collectief deel te nemen aan de ontwikkeling en programmering van de hofjes. Door deze aanpak is elk van de hofjes uniek, met als doelstelling dat meer mensen er voor kiezen om een duurzame investering te maken in de wijk Carnisse.

PARTNERS
Richard Breit / directeur Stedebouw & Architectuur DUTCH Urban Solutions
Ronald van den Hil / Partner Proces & Organisatie Vos de Boer & Partners
Aart Wijnen / Algemeen directeur Software Digitale woonomgeving Woonconnect
Geert Schutte / Partner, Software Digitale woonomgeving Woonconnect
Marjon Damen / Zorgmanagement specialist, Erasmus Universiteit
Nadesh Reef / Zorgmanagement specialist, Erasmus Universiteit
Jaap Norbruis/ e-health & zorgtechnologie, Medify