De Gezonde stad

DE GEZONDE STAD — AMSTERDAM

Een stichting die Amsterdam leefbaarder, mooier en klimaatbestendiger maakt door bewoners, bedrijven en overheden bij elkaar te brengen en vernieuwende projecten te initiëren.


Er liggen veel kansen voor een duurzamer Amsterdam. Verduurzaming is nodig want de stad wordt drukker en krijgt steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien en hitte. Om de stad leefbaar te houden moet er iets gebeuren. De Gezonde Stad wil hierin de kar trekken en de weg wijzen door de juiste mensen en partijen met elkaar te verbinden. Samen met bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties wordt gewerkt aan een impactvolle verandering in de stad.

Zero Waste Lab
In Amsterdam wordt slechts 28% van al het afval gescheiden, terwijl dit in de rest van Nederland gemiddeld 51% is. De doelstelling van Amsterdam is om in 2020 65% van het huishoudelijk afval te scheiden in 2020. Tijd voor actie! Het Zero Waste Lab is een buurtlab voor sociale en circulaire innovatie. Ingeleverd gescheiden afval kan geruild worden voor waardemunten, die bij ondernemers uit de buurt te verzilveren zijn. Bijvoorbeeld voor een gratis kopje koffie of korting op verse groente en fruit, kleding of een tweedehands fiets. Het ingeleverde afval wordt hergebruikt, gerecycled of geupcycled. Het Zero Waste Lab werkt samen met 'The Upcycle’, die in hun sociale werkplaats weer nieuwe producten maakt van het afval. Op deze manier zorgt het Zero Waste Lab er niet alleen voor dat waardevolle grondstoffen niet verloren gaan, maar maken ze afval scheiden ook leuker.

Park om de Hoek
Amsterdam heeft 97 buurten, en volgens ‘ Park om de Hoek’ verdient elke buurt verdient een groen park. Iedere Amsterdammer kan nu zelf die versteende plek de hoek samen met zijn of haar buren transformeren tot buurtpark. Om te spelen, sporten of ontspannen. Maar vooral om elkaar te ontmoeten. Zo creëert Park om de Hoek groene ontmoetingsplekken door de hele stad. Die ook goed zijn voor de gezondheid, koeling van de stad en opvang van overmatig regenwater. Hoe het park eruit komt te zien? Dat bepalen de buurtbewoners zelf.