☰

De Dwarsstraat

CARNISSE

Herbestemming van straten voor bestendigheid van woningen.


Als de veranderingen in de zorg een beroep doen op de zelfredzaamheid van de bewoner, waarom dan ook geen beroep doen op de flexibiliteit van de typologie van de aanwezige woonvoorraad?

In de Rotterdamse wijk Carnisse is de toegankelijkheid van de begane grond van de vele portiekwoningen onmiskenbaar problematisch voor zorgbehoevenden en ouderen. De woning waarin men jarenlang heeft gewoond is dan ineens niet meer geschikt.

Herbestemming van straten
In Carnisse doorkruisen de Roodborststraat en de Meester Arendstraat als onbestemde publieke ruimtes de woonwijk. Deze straten hebben geen aangelegen adressen. Door middel van herbestemming van deze straten ontstaat de mogelijkheid om een deel van de portiekwoningen vanaf het publieke domein toegankelijk te maken. Tevens is de strategische positie van deze dwarsstraten in de wijk bij uitstek de plaats voor de introductie van een nieuw woon-zorgprogramma voor hulpbehoevenden of ouderen.

Nieuwe dialoog tussen de openbare ruimte en de bebouwing
Het voorstel gaat uit van aanpassingen van de hoekwoningen en de toevoeging van nieuwe woningen die naar elkaar zijn georiënteerd en een adres hebben aan een toegankelijk doch besloten woonmilieu. Meerdere kleine woonunits delen een huiskamer of gezamenlijke keuken waarin men elkaar ontmoet. Buurtbewoners worden elkaars netwerk, en er ontstaat weer een dialoog tussen de openbare ruimte en de bebouwing.

PARTNERS
Tomas Dirrix, Architectuur & Stedenbouw, diederendirrix
Flavio Pettinelli , Architectuur, diederendirrix
Juan Miguel Bienvenido Zambrana, Architectuur, diederendirrix
Steven Delva, Landschap en Publieke Ruimte, DELVA
Barend Mense, Landschap en Publieke