Dafne Schippersbrug en OBS Oog in Al

GEMEENTE UTRECHT — UTRECHT

De unieke integratie van een fiets- en voetgangersbrug, een school en plantsoen tot één samenhangend geheel verbindt vele belangen.


De Dafne Schippersbrug en de OBS Oog in Al. De unieke integratie van een fiets- en voetgangersbrug, een school en plantsoen tot één samenhangend geheel verbindt vele belangen: fietsers, buurtbewoners, basisschool, gemeente en Rijkswaterstaat.

Dubbel grondgebruik met maximale ruimte voor groen
De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht is de belangrijkste schakel in de snelle fietsverbinding tussen het historische centrum en de belangrijkste nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Fietsers die vanaf het centrum naar Leidsche Rijn fietsen, gaan straks eerst met een ruime bocht langs het Victor Hugoplantsoen negen meter de hoogte in, om geleidelijk over het dak van de school over het kanaal te worden geleid. Daarnaast, door functies te integreren en door de brug onderdeel te maken van de publieke ruimte in de buurt, vormt het een belangrijke plek voor ontmoeting tussen buurtbewoners en schoolkinderen. Dubbel grondgebruik met maximale ruimte voor groen maakt de Dafne Schippersbrug niet alleen een unieke brug, maar ook een unieke plek voor de stad.