Cow & Co

ANASTASIA EGGERS EN OTTONIE VON ROEDER

Een project dat de voedselproductie aan de kaak stelt en de rol van het landbouwhuisdier in de samenleving herdefinieert.


Het idyllische beeld van een koe in het veld op de melkverpakking is vaak het enige beeld waar stedelingen zich mee kunnen identificeren, maar komt zelden overeen met de werkelijkheid. De harde waarheid achter de voedselproductie blijft veelal buiten ons zicht. Cow & Co wil daar verandering in brengen.

Verbinding met voedselproductie
In de afgelopen decennia hebben de consumenten langzaam de verbinding met de voedselproductie verloren, die buiten ons zicht plaatsvindt. Het Cow & Co-project richt zich op de productie-consumptie relatie als het gaat om ons voedsel - met name de melkproductie - en zoekt naar toekomstige alternatieven die de producent van de melk rechtstreeks naar de stad zullen brengen.

Kritisch en innovatief
Cow & Co is een kritisch project dat is gericht op het herdefiniëren van het landbouwhuisdier in de samenleving, door niet alleen de koeien maar ook de zuivelproductieprocessen terug naar de stad te brengen, de consument opnieuw met het voedselproductienetwerk te verbinden en confronteren met kwesties als dierenwelzijn en ethiek van onze voedselproductie. Tegelijkertijd stelt het project een transformatief bedrijfsmodel voor dat gedecentraliseerde fabricage mogelijk maakt, landbouwkundige innovaties combineert zoals robotmelken, gebruik maakt van het dier als krachtbron en de fysieke en virtuele wereld combineert.

Zelfvoorzienende machines voor de melkproductie
Het concept Cow & Co wordt geïntroduceerd door een groep koeien die een eigen bedrijf willen starten. De koeien transformeren zichzelf in zelfvoorzienende machines voor de melkproductie. Het verzamelde methaangas uit hun pens wordt gebruikt als brandstof om een melkrobot van stroom te voorzien. De dieren bewegen zich zelfstandig in groene ruimten van een stad en gebruiken een online dienst om verbinding te maken met hun klanten. Met de service kunnen mensen eenvoudig een koe van hun keuze lokaliseren en daar verse melk van verzamelen. De koeien zijn uitgerust met een welzijnssensor waarmee ze hun klanten kunnen beoordelen, maar ze kunnen de gegevens ook gebruiken voor technisch, diergeneeskundig en voedzaam onderhoud.