Circulaire boerderij Beers

MARCO VERMEULEN — CUIJK

Een circulaire proefboerderij fungeert als aanjager voor de transitie naar duurzame productie van dierlijke en plantaardige eiwitten.


Het uitgangspunt voor een proeflocatie is het creëren van een innovatieomgeving voor samenwerking. Door met het model te experimenten kunnen verschillende ‘schakels’ en bedrijfsvoeringen optimaal op elkaar worden afgestemd, voor een schaalvergroting in de circulaire transitie.