Catherinasteeg

LEIDEN

In een duurzame stedelijke ontwikkeling zijn monumentale en nieuwe gebouwen op een unieke manier samengebracht in een nieuwe steeg, die er altijd al geweest lijkt te zijn.


In de historische binnenstad van Leiden is een grote herbestemming gerealiseerd. In het Aalmarktgebied is op de plek van de oude Van Nelle fabriek een nieuwe winkelstraat gecreëerd en een logische winkelroute gemaakt. De Catharinasteeg vormt samen met de nieuwe Catharinabrug een verbinding tussen de Breestraat en de Haarlemmerstraat.

Van gat naar verbinding
Op de plek van de huidige Catharinasteeg bevond zich tot 1976 de Van Nelle Fabriek. Na de sloop is een gat ontstaan, beter bekend als het ‘Gat van Van Nelle’. Een unheimisch stuk stad tussen de Waag en de Stadsgehoorzaal met veel slecht onderhouden monumenten. Vanwege de uitstraling en het ontbreken van publieksfuncties werd het gebied nauwelijks bezocht en beperkt gebruikt. Tegelijkertijd ontbeerde het centrum van Leiden met twee lange en slecht verbonden winkelstraten - de Haarlemmerstraat en de Breestraat - een echt winkelhart en een goed winkelcircuit. Daarin is verandering gekomen met de komst van de Catharinasteeg.

Monumentaal en eigentijds smelten samen
Het project bestaat uit zes rijksmonumenten en acht gemeentelijke monumenten, die versmelten met de nieuwbouw aan de Catharinasteeg. Het monumentale karakter is zoveel mogelijk behouden gebleven door onder meer het hergebruik van de oude materialen en restaureren van de bestaande panden. Ook de kwaliteit en de schaalgrootte van het winkelaanbod liet zijn verbeterd. De eigentijdse winkels zijn gekoppeld met de historische panden, zodat de bezoeker beide werelden ervaart tijdens het winkelen. Voor de levendigheid en sociale veiligheid zijn boven de winkels 21 woningen gerealiseerd.