Care2Share - Oosterparkwijk

WIETEKE NIJKRAKE — OOST-GRONINGEN

Een vernieuwend en integraal concept voor zorg en ondersteuning met een bundeling van het zorggeld en zorg op maat: een abonnement op een goed leven.


Care2Share maakt het mogelijk om mensen met een zorgbehoefte langer thuis te laten wonen in hun vertrouwde omgeving en creëert betaalbare woonruimte voor nieuwe bewoners in de Groningse Oosterparkwijk.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Abonnement op een goed leven
Het abonnement op een goed leven gaat verder dan alleen zorg. Het is ook een hulpmiddel om diensten en openbare voorzieningen vanuit de wijk dichterbij de gebruiker - zoals de zorgbehoevende - te brengen. Het Leefabonnement is toegankelijk voor iedereen, iedere abonnee kan een eigen bundel samenstellen en houdt zelf de regie en het overzicht over gemaakte keuzes. De inkomsten uit het Leefabonnement komen terecht in het Oosterparkfonds, waarmee investeringen kunnen worden betaald en een haalbare en duurzame businesscase ontstaat.

Deel-wonen
Nieuwe bewoners kunnen onbenutte woonruimte in de woningen van een zorgbehoevende gebruiken. Door dit ‘deel-wonen’ kunnen onder meer starters, expats of studenten betaalbaar wonen en worden zorg en ondersteuning betaalbaar en persoonlijk. De omgeving wordt hiervoor geschikt gemaakt en het wijk- en zorgnetwerk optimaal benut.

Een levendige en verbonden buurt
Openbare functies in de hoeken van de woonblokken - die de deelwoningen te ontsluiten - verlevendigen de buurt. Herbestemming van leegstaande gebouwen bieden bijzondere kansen. Bijvoorbeeld het Ambachtshuis, waar nieuwe en oude ambachten de kennis van ouderen en jongeren verbinden. De openbare ruimte wordt een autoluw netwerk voor verblijf en bewegen.

Nieuwe sociale verbindingen
De combinatie van bestaande en nieuwe bewoners biedt perspectief voor nieuwe sociale verbindingen. Een opleving van de kracht van de volksbuurt: naar elkaar omkijken en voor- en met elkaar zorgen: 'Noaberschap anno nu, Care2share'.Panorama
Nederland
PARTNERS
Wieteke Nijkrake, architect, NOHNIK architecture and landscapes
Jorrit Noordhuizen, landschapsarchitect, NOHNIK architecture and landscapes
Patrick Jansen, gezondheidswetenschapper, senior onderzoeker en adviseur zorgprocessen), bureau - HHM
Willem Bossers,bewegingswetenschapper en inwoner Oosterparkwijk, BeweegStrateeg
Tim Burmanje, planeconoom zorgvastgoed, Stadkwadraat
Chantal Robbe, planeconoom financiering strategieën, Stadkwadraat