Carbicrete

CARBICRETE — QUEBEC

Een nieuwe methode maakt de productie van een cementvrij en CO-negatief beton mogelijk.


Na water is beton een van de meest voorkomende substanties op aarde. Maar een belangrijk ingrediënt in traditioneel beton is cement, en de productie daarvan is verantwoordelijk voor bijna 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Carbicrete bedacht een technologie die het mogelijk maakt om beton te produceren zonder cement, en die in elke betoncentrale toepasbaar is.

Industrieel afval als ingrediënt voor bouwmateriaal
De carbicrete methode vervangt cement door staalslakken, een bijproduct van het staalproductieproces dat vaak op stortplaatsen terechtkomt. Met behulp van een speciaal proces, ‘carbonation activation’ wordt CO2 in het natte beton geïnjecteerd om het zijn sterkte te geven. Zo legt elk product dat is gemaakt met de Carbicrete-technologie CO2 permanent vast en verandert het industrieel afval in een hoogwaardig bouwproduct.

Geprefabriceerde producten
Beton dat met dit proces wordt gemaakt voldoet aan dezelfde specificaties als beton op cementbasis. Een kosteneffectief maakproces bovendien, voor geprefabriceerde producten die de ecologische voetafdruk van betonfabrikanten verkleinen.