Butterfly Effect

STIJN VAN KREIJ EN MARCEL VAN NISTELROOIJ — BIEZENMORTEL

Tiny Houses op zorglocaties verbinden mensen, ontlasten de zorg en creëren met sociale herbestemming zorgzame gemeenschappen.


Kleine woningen met een grote impact. Butterfly Effect gelooft in de waarde van natuurlijke verbindingen tussen mensen mét en zonder beperking. Door huisjes te verhuren aan vrijwilligers, familieleden, cliënten en zorgverleners bouwen zij aan zorgzame gemeenschappen voor jong en oud. Terwijl Butterfly Effect zich richt op een goede match op basis van talent en interesse en het beheer van de huisjes, kunnen zorgorganisaties zich richten op hun kerntaak: het leveren van de best mogelijke zorg. De eerste woningen worden nu gerealiseerd op Landpark Assisië.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Het initiatief speelt daarmee in op twee urgente vraagstukken: de toenemende druk op de langdurige zorg en de steeds groter wordende vraag naar kleinschalige en circulaire huisvesting voor eenpersoonshuishoudens.

Bouwen aan zorgzame gemeenschappen
Butterfly Effect bouwt samen met zorgorganisaties, gemeenten en sociale investeerders aan zorgzame gemeenschappen, door verplaatsbare huisjes te plaatsen op bestaande zorglocaties en deze te verhuren aan vrijwilligers en familieleden. Deze nieuwe bewoners worden op basis van talent en interesse verbonden met de al aanwezige bewoners van deze locaties, zoals mensen met een verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid en of ouderen met beperkingen.

Overvloed aan talent en onderlinge betrokkenheid
Als antwoord op een zorgsector die tegen de grenzen van het puur professioneel paradigma oploopt - met personeelstekorten, een hoge werkdruk en stijgende zorgkosten als belangrijkste symptomen – richt Butterfly Effect zich op een overvloed aan talent en onderlinge betrokkenheid. Ook de vergrijzing, met de pensionering van vitale ouderen, zien zij daarbij als een kans.

Realisatie op Landpark Assisië
Butterfly Effect is opgericht na een succesvolle proef op zorglocatie de Binckhorst in Rosmalen, van zorgorganisatie Cello. Momenteel worden twee keer vijf huisjes voor vrijwilligers op Landpark Assisië in Biezenmortel gerealiseerd. Deze bijzondere buitenplaats en zorglocatie van Prisma huisvest ruim 200 mensen met een verstandelijke beperking en vormt al meer dan 100 jaar een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen in met name de zorg voor kwetsbare burgers uit de samenleving.

Sociale herbestemming van maatschappelijk erfgoed
Butterfly Effect wil zich inzetten om het concept de komende jaren ook op andere zorglocaties in Nederland te realiseren. Een impuls voor de sociale herbestemming van maatschappelijk erfgoed, dat op veel oude zorglocaties te vinden is.