Brabantse Stijlprijs

PROVINCIE NOORD-BRABANT — PROVINCIE NOORD-BRABANT

Een prijs voor inspirerende Brabantse plekken, die geboren vanuit een menselijke passie maatschappelijke meerwaarde creëren.


Voor de editie van 2017 van deze prijs voor omgevingskwaliteit dienden Brabantse gemeenten 82 gerealiseerde projecten in. Winnaar van zowel de jury- als de publieksprijs is de Andreas Schotel wandel- en kunstroute in Esbeek, gemeente Hilvarenbeek. Volgens de jury: “De combinatie van landschap, natuur en kunstobjecten zijn een lust voor het oog, en geven een boost aan de omgeving op een bijna surrealistische manier. Waar een klein dorp groots in kan zijn! Andreas Schotel verdient een nog veel groter publiek.”

Maatschappelijk waarde en persoonlijke betrokkenheid
De Stijlprijs leverde een goed gevulde schatkist op met vooral kleinschalige initiatieven met een grote maatschappelijke waarde en uitstraling. Opvallend bij alle inzendingen was de enorme variatie aan projecten en het grote aantal lokale initiatieven. Verbeteringen in de openbare ruimte worden - bijna vanzelfsprekend- gecombineerd met het oplossen van sociaal-maatschappelijke of culturele vraagstukken. In veel projecten is de lokale gemeenschap actief betrokken, meestal als kartrekker of als initiatiefnemer. En of het nou gaat om een heemtuin, een brug, een plein, een zorgboerderij, een stadscamping of creatieve broedplaats: bij alle initiatieven is de passie en de betrokkenheid van de mensen die hun leefomgeving gewoon een beetje mooier willen maken opvallend.

Omgevingskwaliteit
De inzendingen laten op uiteenlopende manieren zien hoe liefde voor de plek, ontwikkeling in de tijd, gemeenschapszin en verbeeldingskracht identiteit geven aan een plek waar mensen trots op zijn. De betrokken gemeenten maken zichtbaar hoe zij werken aan omgevingskwaliteit én initiatieven van onderop mede mogelijk maken. Drijfveer van veel inzendingen is het zichtbaar houden of maken van de geschiedenis van een plek. Andere inzendingen zijn gericht op het verbeteren van plekken in wijken en dorpen, op beleving van de natuur en ontmoetingen tussen mensen. Soms met de gemeente als aanjager, maar vaker met een buurtbewoner of groep vrijwilligers.

Praktijkengenerator voor omgevingsvisie
De Stijlprijs laat zien hoe mensen in Brabant samen werken aan een goede en aantrekkelijke leefomgeving. Gemeenten krijgen via de Stijlprijs een impuls om zich te profileren als het gaat om goed opdrachtgeverschap en partnership bij de ontwikkeling van initiatieven uit de samenleving. De provincie heeft deze editie van de Stijlprijs vooral georganiseerd als ‘praktijkengenerator’ voor de provinciale omgevingsvisie. Welke lessen kan de provincie trekken uit een grote diversiteit aan concrete projecten? De verkregen inzichten in het samenwerken aan omgevingskwaliteit op lokaal niveau zijn samengevat in de ‘ zeven zekerheden van de Brabantse Stijlprijs 2017.’

Op de website van de Brabantse Stijlprijs zijn alle genomineerde projecten uitgebreid te bekijken, in woord en (bewegend) beeld.