BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes

PETER VAN ASSCHE — ALMERE

De koppeling van twee bestaande initiatieven heeft als doel met ruimtelijke en sociale innovatie een nieuwe woonomgeving te realiseren.


Het project BloemkoolBurenBond koppelt twee bestaande initiatieven voor het realiseren van een nieuwe woonomgeving: KeyRing (of Burenbond) en ‘Hedendaagse Hofjes’. KeyRing is een beproefde Engelse methode om vrijwilligersnetwerken te bestendigen, te versterken en te verbinden aan het professionele zorgnetwerk. De studie Hedendaagse Hofjes laat zien dat het geheim van de 400 jaar oude hofjestypologie stoelt op drie principes: poort, pomp en patroon.

Waarde-community
Intelligent schakelen van Keyring en Hedendaagse Hofjes kan leiden tot nieuwe huisvesting voor kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen. Almere Haven leent zich, als oudste deel van Almere, uitstekend voor deze aanpak: het aandeel ouderen in (sociale) eengezinswoningen groeit. Het project heeft tot doel KeyRing op te zetten met bestaande vrijwilligers- en professionele netwerken en te onderzoeken welke gemeenschappelijke waarden hierbij leidend zijn. De creatie van een waarde-community leidt, met de ruimtelijke principes van het Hedendaagse Hofje, tot een nieuwe, op maat gemaakte woonomgeving.

PARTNERS
Peter van Assche, architect, bureau SLA
Bart Lammers; ontwikkelaar en projectleider wijkontwikkeling en zorg
Kirsten Hannema, publicist
Renet Korthals Altes, openbare ruimte, Make Space 4 Play
Ruud van der Kind, +Vijf (Pameijer)