Bier en worst

ANNET RITSEMA — GRONINGEN

Een gezonde op preventie ingerichte wijk als doel met praktische acties als middel.


Bier en Worst - - Nieuwe Oosterparker Verbanden staat voor kennis delen, reuring maken en kansen verbinden in de Oosterparkwijk.

Participatie
De Oosterparkwijk is opgezet en gebouwd in een tijd dat politiek, instellingen en ruimtelijke disciplines gezamenlijk vormgaven aan sociaal-maatschappelijke doelen. De participatiesamenleving daagt partijen opnieuw uit om op een hedendaagse manier gezamenlijk nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning te vinden.

Multidisciplinaire aanpak
Bier en Worst is een multidisciplinaire aanpak voor een gezonde, veerkrachtige en sociaal sterke Oosterparkwijk - de voedingsbodem om deze nieuwe vormen te ontwikkelen en te laten groeien. De aanpak bestaat uit drie samenhangende pijlers:

Relaties leggen door kennis te delen.
Resultaat vergroten door reuring te maken.
Ruimte opwaarderen door kansen te verbinden.

PARTNERS
Bart Westerveen, strategie & communicatie Veenbrand
Mathijs Dijkstra, landschapsarchitect, MD Landschapsarchitecten
Michael Rouwendaal, landschapsarchitect, MD Landschapsarchitecten
Jan Bleeker, coördinator Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord