Baubotanik

FERDINAND LUDWIG EN DANIEL SCHöNLE

Een onderzoek naar de esthetische, ecologische, constructieve en procesmatige mogelijkheden van groeiende architectuur.


Baubotanik doorbreekt de verschillen tussen het door de mens gemaakte en het natuurlijke, door levende bomen als constructiemateriaal te gebruiken. De levende gebouwen zorgen voor meer groen in de stad en creëren een co-habitat voor mensen, planten en dieren. Zo dragen ze bij aan een hogere kwaliteit van het individuele leven en een veerkrachtig ecosysteem.

Nieuwe gebouwtypologieën

Baubotanik staat voor nieuwe gebouwtypologieën, die de relatie tussen binnen en buiten, stad en landschap, natuur en cultuur herdefiniëren. Waar de Europese stad in het verleden werd gescheiden van de omringende wilde natuur, kwamen vervolgens bomen de stad binnen en breidde de stad zich weer uit naar het platteland. Baubotanik zet deze versnippering van architectuur en natuur nu voort tot een samensmelting van gebouwen en bomen tot één geheel. De bomen zorgen voor schaduw, koelen en filteren de lucht, regelen de natuurlijke waterkringloop, produceren zuurstof en nemen CO2 op.

Andere ontwerpbenadering

Tegelijkertijd is Baubotanik een uitdaging voor de architectuur en een oproep tot actie voor het maatschappelijk middenveld. Innovatieve technieken maken het mogelijk om direct levende gebouwen te realiseren in de maat van volgroeide bomen. De benadering bevraagt met het ontwerpen van levende architectuur onze statische ontwerpbenadering. Het vereist procesmatig denken, de acceptatie van deels oncontroleerbare factoren en de bereidheid deze als esthetische kansen te erkennen.