Almere Haven: Prachtdorp

GERARD JAN HELLINGA — ALMERE HAVEN

Een plan voor het realiseren van een belevingszone in het dorpshart, met zeggenschap van alle bewoners over ontwerp, proces en resultaat.


'Hoe wilt u gezond en gelukkig oud worden in Almere Haven?' Vanaf de start ging het kernteam met deze vraag direct in gesprek met 32 bewoners, professionals en experts. Samen met alle bewoners Almere Haven toekomstbestendig maken, daar zet het concept Almere Haven Prachtdorp op in.Het zijn de bewoners die het verschil gaan maken, de partners leveren een bijdrage hieraan vanuit hun vak en expertise. Van concept tot realisatie: community planning.

Belevingszone in dorpshart
Het concept combineert ruimtelijke vernieuwing met activering van lokaal vermogen dat nog onbenut is. ‘Geld in het dorp houden.' Er zijn twee plannen; het creëren van belevingszones en het versterken van de hofstructuur met Hofevolutie. Eén belevingszone is verder uitgewerkt: Zorgcentrum De Overloop, SG de Meergronden en het Dorpshart. Met een Hofevolutie bouwt het team voort op de bestaande hoven. Bewoners schuiven aan de ontwerptafel aan en doen mee.

Ontwerpfestival
Met deze twee plannen realiseert het team de kernelementen van de visie. Gemengd wonen van jong en oud via woningdelen en Haven aantrekkelijker maken voor nieuwe bewoners. Het organiseren van zorg en welzijn voor kwetsbare groep dicht bij huis, het versterken van de deeleconomie en ondernemerschap in het dorpshart en het creëren van route waar wat te beleven valt en ontwikkelen van nieuwe woonvormen. Idee is om te starten met een ontwerpfestival met bewoners en stakeholders en daarna de diepte in te gaan.

PARTNERS
Gerard Jan Hellinga
 / Community Planning, stedenbouwkundige, ISMaatwerk bv
Han van Diepen
 / manager Vastgoed, woningcorporatie de Goede Stede Almere
Anita Wijnholds
 / landschapsarchitect, HzA stedebouw&landschap
Hetty Welschen
 / bestuurder; samenwerken en veranderen, Welschen e.a.
Caro van Dijk
 / architect, Caro van Dijk architectuur
Anke van Beckhoven
 / praktijkbouwer in sociaal domein, 7 Zebra's
Harry Mars
 / bestuurskundige, ISMaatwerk
Willeke Oxener
zorg / manager, Zorggroep Almere
Antje de Groot
 / directeur bouwbedrijf, Trebbe bouw/ontwikkeling