Advies Petaplan

COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS — DEN HAAG

Het CRa pleit voor ruimtelijke regie bij het verduurzamen van de energievoorziening en het formuleren van een Nationale Structuurvisie Energie om verrommeling van ons landschap te voorkomen.


Het College van Rijksadviseurs heeft een advies uitgebracht aan de initiatiefnemers van het Petaplan: Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Prorail, Alliander, Enexis en Stedin. Doel van dit plan is om duurzame energie op te wekken op de gronden van het Rijk.

Voorbeeldproject Panorama Nederland

Het College van Rijksadviseurs adviseert om bij het opwekken van duurzame energie rekening te houden met de ruimtelijke impact en kwaliteit om zo verrommeling van het Nederlandse landschap en daardoor een toename van de maatschappelijke weerstand te voorkomen. Dit kan onder andere door ruimtelijke regie te voeren bij het verduurzamen van de energievoorziening en een Nationale Structuurvisie Energie te formuleren.

Verkenning
Naast het advies, is ook een rapport van Venhoeven CS gepubliceerd. Dit bureau heeft op verzoek van het CRa drie workshops georganiseerd over het Petaplan. Deze verkenning vormt een weergave van de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie op de schaal van Nederland en omschrijft het Petaplan en zes specifieke pilot projecten. Dit vormt de basis voor een aantal concrete aanbevelingen aan het samenwerkingsverband Petaplan.