Aahof

STICHTING KNARRENHOF NEDERLAND — ZWOLLE

Een woonconcept voor ouderen en anderen, gebaseerd op het oude hofjesidee en in een groepsproces gerealiseerd, waarin de combinatie van een goede inhoud qua sociale samenhang, zorgvoorbereid zijn, duurzaamheid en zelfstandigheid centraal staat.


Nu steeds meer bejaardentehuizen sluiten, het aantal verpleeghuizen afneemt en tegelijkertijd steeds meer oudere en hulpbehoevende mensen thuis moeten kunnen blijven wonen en onderdeel uitmaken van de samenleving, ontstaan steeds meer nieuwe vormen van wonen. Juist deze groep mensen geeft nu een impuls aan typologische veranderingen. Zo blaast Knarrenhof nieuw leven in een oude mode: het hofje. De eerste Knarrenhof, het Aahof, is gerealiseerd in Zwolle.


Knarrenhof
Knarrenhof is een woonconcept voor ouderen en anderen, gebaseerd op het oude hofjesidee. Sinds 2010 is Knarrenhof actief en speelt het een rol in de hernieuwde aandacht voor het wonen in hofjes in Nederland. Maar de aanpak van het conecpt gaat verder dan alleen de fysieke vorm van een hof. Bij Knarrenhof gaat het juist om de combinatie van een goede inhoud qua sociale samenhang, zorgvoorbereid zijn, duurzaamheid en zelfstandigheid. En dat in een proces waarin de groep 'de baas' is.

Comfortabel, veilig en onafhankelijk
Waren de oude hofjes besloten en veilig, maar niet luxe en comfortabel, Knarrenhof is dit allemaal. Het concept stelt privacy en wooncomfort centraal in een veilig en afsluitbaar hof. Iedere bewoner heeft een eigen voordeur, inpandige berging, terras, zolder en afsluitbare schuur op het terrein. Met de gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte is er mogelijkheid voor ontmoeting, maar het is nadrukkelijk geen woongroep - niets moet gezamenlijk, maar het kan wel.

Meergeneratiehof
De ‘hovelingen’ organiseren samen het onderhoud, de zorg, energie en zo meer met hulp van de landelijke stichting. Als gebruikers dat zelf doen, is dat volgens de initiatiefnemers altijd actiever, leuker, beter en goedkoper. Was de Knarrenhof in eerste instantie bedoeld voor ouderen, inmiddels melden zich steeds meer andere mensen - bijvoorbeeld met gehandicapte kinderen of familieleden en geïnteresseerden in een meergeneratiehof.