actueel

Met de snelheid van de zon

7 november, 2018

Er is veel te winnen met zonne-energie.

Emie Klein Holkenborg van het Delftse Nuon Solar Team liet dat tijdens de eerste bijeenkomst van Here Comes The Sun zien.Sinds twintig jaar steeds weer een nieuwe groep Delftse studenten zijn studie voor anderhalf jaar stil om zich fulltime te wijden aan de bouw van een nieuwe zonne-auto. En om vervolgens met 'Nuna' de kracht van de zonne-energie te bewijzen tijdens een internationale zonnerace.

Bekijk hiernaast het inspirerende en spannende verhaal van het Nuon Solar Team.

Bekijk hier meer over het initiatief en de aftermovie van de race in 2017. 

Tijd voor iets nieuws

Dit is het laatste nieuwsbericht op Here Comes The Sun.
De afgelopen jaren hebben we met veel enthousiasme gewerkt aan dit platform voor ruimtelijke vernieuwing, waarbij de inbreng van al onze bezoekers en betrokkenen van onschatbare waarde was. Nu is het tijd voor iets nieuws: NL2100.
lees verder

Gouden piramide voor gebiedsontwikkeling rond de Maas

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Gouden Piramide 2020 - de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling - toegekend aan het Projectbureau Ooijen-Wanssum voor de gelijknamige gebiedsontwikkeling rond de Maas in Noord-Limburg. Het winnende projectbureau is een samenwerkingsverband van de provincie Limburg (de formele opdrachtgever) met het waterschap Limburg, de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray en Rijkswaterstaat.


lees verder
Foto: Paul Voortham

Plannen verduurzaming stadskerken gepresenteerd

Drie ontwerpteams presenteerden op de Dutch Design Week 2021 hun plannen om negen van de grootste kerken in Nederland te verduurzamen. Zij zijn de finalisten van de Prijsvraag ‘Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid’, uitgeschreven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksbouwmeester. ‘Niets zo duurzaam als een eeuwenoude kerk die nog dagelijks in gebruik is.’
lees verder

Afscheid Floris Alkemade - Live vanuit de Balie

Floris Alkemade neemt op donderdag 9 september afscheid als Rijksbouwmeester én voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Na een periode van zes jaar draagt hij het Rijksbouwmeesterschap over aan Francesco Veenstra. Live vanuit De Balie in Amsterdam blikken Floris en zijn gasten - bouwmeesters Nathalie de Vries en Paul Roncken, Officier van Justitie Loes van der Wees, Hans Huijbers, voormalig voorzitter van ZLTO, Jet Bussemaker van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken - terug op deze periode. De Talkshow wordt gepresenteerd door Renze Klamer.
lees verder
Jury in Utrecht. Beeld: RCE

Drie ontwerpteams aan de slag met iconische stadskerken

De jury van de prijsvraag Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken' heeft drie ontwerpteams geselecteerd die hun visie mogen gaan uitwerken tot schetsontwerpen. Deze worden in het najaar gepresenteerd bij een openbare bijeenkomst tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.lees verder
Foto: Jan van Galen

Ontwerpteams geselecteerd voor iconische stadskerken

Uit de 37 teams die hebben gereageerd op de Open Oproep voor het verduurzamen van grote stadskerken heeft de jury negen teams van professionals op het gebied van ontwerp, duurzaamheid en erfgoed geselecteerd.
lees verder

Gezocht: ontwerpers en co-opdrachtgevers voor Young Innovators 2021

Het College van Rijksadviseurs zoekt jonge ontwerptalenten en publieke opdrachtgevers met een concrete ruimtelijke- maatschappelijke vraag voor de Young Innovators 2021. Interesse? Aanmelden kan voor 3 mei.


lees verder

Ontwerpprijsvraag verduurzamen iconische stadskerken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksbouwmeester zijn op zoek naar innovatieve ontwerpoplossingen voor de verduurzaming van monumentale kerkgebouwen. Daarom hebben ze in samenwerking met Architectuur Lokaal een prijsvraag uitgeschreven: 'Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische stadskerken.' Inschrijven kan tot dinsdag 13 april 2021, 12.00 uur 's middags.
lees verder

Tot slot: Panorama in de Praktijk

Het vijfde en laatste magazine van Panorama in de Praktijk staat nu online!
Hierin ruim aandacht voor het advies van het College voor een minister van Ruimte, de hoogtepunten van de Panorama4daagse, een gesprek met Directeur-Generaal Annet Bertram van het Rijksvastgoedbedrijf en een beschouwing van journalist Merel Pit over Here Comes The Sun, vergezeld van een aantal video's waarin praktijkvoorbeelden tot leven komen!
lees verder

Panorama4daagse

Van 21 tot en met 24 september sluit het College van Rijkadviseurs de tour van Panorama Nederland af met een serie van online uitzendingen. Met deze Panorama4daagse zet het College de volgende stap: van een optimistische toekomstvisie naar de realistische en soms weerbarstige praktijk.
lees verder

Klopt, hier liggen kansen!

De stadsranden bieden voldoende kansen om de urgente ruimtelijke en maatschappelijke opgaven van deze tijd aan te pakken. Hier is ruimte voor verdichting, zonder dat het ten koste gaat van groen en woongenot. Door nieuwe woningtypes toe te voegen, kunnen mensen doorgroeien in hun wijk. Betere verbindingen met het buitengebied vergroten de leefbaarheid en de identiteit van de wijk.
lees verder

Je krijgt het landschap dat je kiest

Het derde magazine van Panorama in de Praktijk is vandaag verschenen en staat in het teken van rentmeesterschap. Respect voor de aarde uit solidariteit met toekomstige generaties.


lees verder

Nabijheid

Nabijheid is het thema van het tweede online magazine Panorama Nederland in de Praktijk, dat onlangs is verschenen. In het magazine worden personen, projecten en initiatieven in beeld gebracht die het gedachtegoed van Panorama Nederland uitdragen.
lees verder

De toekomst van Nederland

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw.

Als rijksbouwmeester is Floris Alkemade direct betrokken bij studies die zich richten op de toekomst van Nederland. In de publicatie ‘De Toekomst van Nederland, de kunst van richting te veranderen’ beschouwt hij in het licht van de grote vragen die op ons afkomen het belang en de aard van de achterliggende culturele thema's.
lees verder

Ontwerpen aan de 1,5 meter-samenleving

De standaard van de nieuwe normaal doet een beroep op ieders creativiteit. Hoe zouden publieke gebouwen eruit zien nu we noodgedwongen 1,5 meter afstand moeten houden en welke oplossingen hebben ontwerpers al bedacht?

Pakhuis de Zwijger organiseert op 22 april om 18.30 uur via een livecast een gesprek over het ontwerpen aan de 1,5 meter samenleving, met onder meer rijksbouwmeester Floris Alkemade.
lees verder

Panorama in de Praktijk 24 september

Het evenement ‘Panorama in de Praktijk’ op het Marineterrein in Amsterdam is verplaatst naar 24 september. Save the date! Meer informatie over het evenement volgt later.

In aanloop naar dit evenement verschijnen in een aantal online magazines de verhalen van de personen, projecten en initiatieven die het gedachtegoed van Panorama Nederland nu al tot leven brengen. Het eerste magazine staat nu online.

lees verder

Panorama in de Praktijk

Het College van Rijksadviseurs laat zien dat het kan! Save the date: Panorama Nederland in de Praktijk, 24 juni 2020, Marineterrein Amsterdam. Meer informatie over het event volgt snel.

Het College van Rijkadviseurs heeft – in verband met het coronavirus - besloten om het evenement ‘Panorama in de Praktijk’ te verzetten. Een nieuwe datum volgt.

lees verder

Gezocht: inspiratieprojecten voor Panorama Nederland

Help mee om de toekomst van Nederland te laten zien en zend nu jouw bijdrage in voor Panorama Nederland!
lees verder

Bekijk The Ghazze Experience

Voor het Atelier Rijksbouwmeester maakte de Libanese filmmaker Firas el Hallak een documentaire over de herontwikkeling van een park in het dorp Ghazze in de Libanese Bekaavallei. De film is nu voor iedereen te bekijken.
lees verder

Debat 'De gedeelde ruimte, de kunst van het samenleven' 17 juni

'De gedeelde ruimte, de kunst van het samenleven.' Onder die titel organiseren het Atelier Rijksbouwmeester en de Akademie van Kunsten op 17 juni van 19.00 tot 21.00 uur een debatavond in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. De avond staat in het teken van het groeiende belang van fysieke ontmoetingsplekken in deze tijd van technologische en maatschappelijke veranderingen.
lees verder

WHO CARES Community

Als vervolg op de prijsvraag WHO CARES uit 2017 is een Community of Practice opgezet, een netwerk met onder meer ontwerpers, professionals en gemeenten die zich bezighouden met vernieuwing in wonen en zorg. Op 9 mei was de eerste, drukbezochte werkconferentie.
lees verder
Still uit

The other site of City

De derde editie van het Tilburg Architectuur Film Festival (TAFF) zet filmhuis Cinecitta volledig in het teken van The other site of City; het platteland. Rijksbouwmeester Floris Alkemade is festivalambassadeur en zal op 13 april onder meer 'De Spelers van Oosterwold' inleiden, een film over een revolutie in de gebiedsontwikkeling. Parallel aan het festival is een satellietprogramma in de recent geopende LocHal, waar onder andere het Panorama Nederland te zien zal zijn.
lees verder

Young Innovators

Voor de vijfde keer is een ronde van de Young Innovators afgerond. Met dit programma koppelt het College van Rijksadviseurs jonge, talentvolle vakgenoten aan grote ruimtelijke opgaven, zoals waterveiligheid, duurzame energietransitie, mobiliteit en gebiedsontwikkeling.
lees verder

Panorama Nederland on tour

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In dit panorama verbeeldt het College van Rijksadviseurs hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land.

lees verder

Brood en Spelen Gelderland/Overijssel

De prijsvraag Brood en Spelen resulteerde in zestien winnaars voor drie provincies. De winnaars hebben hun inzendingen verder uitgewerkt en starten met de uitvoering. In de komende weken zetten wij de winnende plannen nog een keer in de spotlights. Dit keer de winnaars van Gelderland/Overijssel.
lees verder

Brood en Spelen Noord-Brabant

De prijsvraag Brood en Spelen resulteerde in zestien winnaars voor drie provincies. De winnaars starten nu met de uitvoering. In de komende weken zetten wij de winnende plannen nog een keer in de spotlights. Te beginnen met de acht winnaars die een plan indienden voor regio Noord-Brabant.
lees verder

Winnaars prijsvraag Brood en Spelen starten met uitvoering

Op woensdag 6 februari hebben de zestien winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen hun uitgewerkte plannen gepresenteerd tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. Daar was ook het Panorama Nederland te zien, dat - evenals de Brood en Spelen tentoonstelling - ook weer verder rondreist.
lees verder
Foto: Aad Hoogendoorn

Kennis architectuur & energie samen

Er is al veel kennis van het ontwerpen van energiezuinige woningen, maar nog veelal gefragmenteerd bij verschillende experts. CIVIC brengt deze kennis samen in het Lexicon Architectuur & Energie. De publicatie is in een betaversie, input is welkom!


lees verder

Eindpresentatie Brood en Spelen 6 feb.

Op 6 februari organiseren de initiatiefnemers van Brood en Spelen een eindpresentatie van de teams die hun plannen in de tweede ronde van de prijsvraag hebben uitgewerkt. Geen slotbijeenkomst, maar een startbijeenkomst! Met elkaar laten de inzendingen de contouren zien van een beweging van vernieuwing op het platteland.
lees verder

Lancering Panorama Nederland

De verbeelding aan zet, het verlangen als motor....

Op 6 december lanceerde het College van Rijksadviseurs het Panorama Nederland. Dit toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.


lees verder

Slotbijeenkomst Wereldtuinen

Hoe kan een Wereldtuin bijdragen aan de ruimtelijke en sociale integratie van een AZC met zijn omgeving? Die vraag stelden Jan Hendrik Bos / bureau Volhoudbaar en Annemieke Bongers / Atelier Ondertussen in hun onderzoek 'Wereldtuinen in Nederland.' Op maandag 17 december organiseren zij een slotbijeenkomst in Rotterdam.
lees verder

Terugblik bijeenkomst Sonnenborgh

11 Oktober 2018, een zonovergoten dag. De perfecte setting voor de eerste bijeenkomst van Here Comes The Sun. 

Bekijk alle gefilmde bijdragen nu terug.
lees verder

De redding van ruimtelijke nederigheid

'Als we Nederland opnieuw inrichten met genoeg groene energie, genoeg natuur en ook nog prettig om in te leven, hoe moeten we dat dan doen?'

In het afsluitende gesprek tijdens de bijeenkomst op 11 oktober geven bouwmeesters Floris Alkemade en Leo Van Broeck antwoord op deze vraag van moderator Pieter Hulst, reflecteren op de presentaties, schetsen de urgentie en meer... 'We moeten alle nieuwe mogelijkheden aangrijpen, maar wel in de bestaande en verdichte steden en dorpen.'

lees verder

Met de snelheid van de zon

Er is veel te winnen met zonne-energie.

Emie Klein Holkenborg van het Delftse Nuon Solar Team liet dat tijdens de eerste bijeenkomst van Here Comes The Sun zien.
lees verder

Zonnecowboys op het platteland

Nederland staat voor de belangrijke opgave de energieproductie te verduurzamen, en daarmee ligt verrommeling van ons waardevolle landschap op de loer. Wat doet een boer die niet direct opvolging in het verschiet heeft, maar wel allerlei aanbiedingen krijgt om zijn grond te verkopen ten behoeve van 'zonnepanelenakkers'?
lees verder

Energietransitie in de praktijk

Wat gebeurt er als we de elektrische deelauto niet alleen als betaalbaar vervoermiddel gebruiken, maar ook als energieopslag?

Hoe elektrische auto's, energieopwekking en een leefbare stad samen kunnen komen. Bekijk hier de inspirerende bijdrage van Robin Berg van We Drive Solar / LomboXnet tijdens de eerste bijeenkomst van Here Comes The Sun op 11 oktober 2018.
lees verder

Onder de stoeptegels ligt het strand

Floris Alkemade introduceert het nieuwe platform en houdt een optimistisch pleidooi voor het verlangen naar verandering tijdens de eerste bijeenkomst van Here Comes The Sun. Nu hier online terug te zien.
lees verder
Foto: Peter de Kan

Bijeenkomst 11 oktober

Zon! De eerste bijeenkomst van Here Comes The Sun staat hier helemaal in het teken van. Op een prachtige locatie - Museum & Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht - zullen onder meer Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, Robin Berg van LomboXnet en We Drive Solar, studenten van het NUON Solar team en melkveehouder Hans van Beuzekom op donderdag 11 oktober zowel de zonnige zijde als schaduwkant van duurzame energie belichten.
lees verder

16 Winnaars prijsvraag Brood en Spelen

Het College van Rijksadviseurs lanceerde in maart 2018 de prijsvraag Brood en Spelen. Deze ontwerpprijsvraag speelt in op de veranderingen op het platteland en biedt boeren en grondeigenaren een kans om samen met ontwerpers en anderen met creatieve ideeën na te denken over de toekomst van hun bedrijf. Ze worden uitgedaagd om in teams na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.
lees verder
Foto: Aad Hoogendoorn voor IABR

Wat is voor jou THE MISSING LINK?

HERE COMES THE SUN was gedurende de hele Biënnale in Rotterdam aanwezig met een knalrode tafel in een hoek van het HAKA gebouw, met de vraag: ‘Wat betekent The Missing Link voor jou?’ Heb je de tafel onverhoopt gemist? Je kunt hier nog steeds antwoord geven op de vraag, en daarmee de ruimtelijke vernieuwing zelf in beweging zetten...
lees verder

Publieksavond en film Ghazze 22 juni IABR

Nederland werd een aantal jaren geleden geconfronteerd met een grote instroom van vluchtelingen. Halsoverkop moest gezocht worden naar opvanglocaties en geschikte huisvesting, wat in sommige plekken in het land resulteerde in gespannen situaties. Opvang in de regio lijkt nu het toverwoord. Maar wat houdt dat eigenlijk in?
lees verder

Eerste stippen aan de horizon

HERE COMES THE SUN, een opgewekte en aanstekelijke melodie die lang blijft hangen, en nu ook de titel van het nieuwe platform van rijksbouwmeester Floris Alkemade.
lees verder

Oproep HERE COMES THE SUN

Samenwerking, innovatie, optimisme, koppelen van vraagstukken, inspiratie en zo meer. Op het platform HERE COMES THE SUN (HCTS) tonen wij onder meer recente projecten, essays en studies om de ruimtelijke vernieuwing in de ruimste zin van het woord in kaart te brengen, om te inspireren, verbanden te leggen en van en met elkaar te leren. Wij roepen jullie graag op geschikte inzendingen in te dienen
lees verder