naslagwerk

Bekijk hier onderzoeken, publicaties en links naar andere websites met een verzameling aan innovatieve projecten in het ruimtelijke domein.

Via ParijsEen ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland.Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie. Oftewel: hoe ziet Nederland er uit in 2050? De ontwerpverkenning 'Via Parijs' laat zien hoe we de energietransitie de komende decennia gestalte kunnen geven. De publicatie toont een inspirerend toekomstbeeld voor 2050, dat voortkomt uit ruimtelijke keuzes én de logica van systemen, en maakt de kansen die de transitie biedt om Nederland nog mooier, schoner en hechter te maken zichtbaar.

Het grotere verhaal
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt tot 2030. Deze strategie kijkt verder vooruit, tot 2050, het moment waarop Nederland CO2-neutraal zal zijn. In de ontwerpverkenning is de gehele opgave voor CO2-reductie in beeld gebracht en in nationaal perspectief geplaatst. Een ‘groter verhaal’ over Nederland, dat richting geeft aan de transitie naar een postfossiele samenleving.

Bekijk hier de hele ontwerpverkenning.