naslagwerk

Bekijk hier onderzoeken, publicaties en links naar andere websites met een verzameling aan innovatieve projecten in het ruimtelijke domein.

Stedelijke Vraagstukken, veerkrachtige OplossingenEen publicatie over de rol van ontwerpend onderzoek bij het oplossen van complexe verstedelijkingsvraagstukken.Het lectoraat Future Urban Regions (FUR), verbonden aan de zes Academies van Bouwkunst in Nederland, bracht via Stichting FUR(ther) en in samenwerking met Trancity*valiz in 2017 een publicatie uit over de rol van ontwerpend onderzoek bij het oplossen van complexe verstedelijkingsvraagstukken: 'Stedelijke Vraagstukken, Veerkrachtige Oplossingen - Ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio’s.'

Gezonde verstedelijking
In de stad of de stedelijke regio liggen grote uitdagingen. We staan voor problemen als opwarming van de aarde, sociale ongelijkheid, wereldwijde migratie en grondstoffenschaarste. Vanaf 2013 is aan de Academies van Bouwkunst en onder leiding van Eric Frijters drie jaar lang onderzoek verricht naar ‘gezonde verstedelijking’. De onderzoekers hebben dit aan de hand van zes thema’s verder uitgediept: veerkrachtige infrastructuur, duurzame energie, materialencyclus, vitale economie, gezond leven en sociaal culturele verbondenheid.

Nieuwe modellen en ideeën
In 'Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen' bieden de onderzoekers van het lectoraat Future Urban Regions nieuwe modellen en ideeën over hoe een gezonde, toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling gerealiseerd kan worden. De publicatie bestaat uit drie delen, die ingaan op de vragen wat de gezonde verstedelijking is, hoe je ontwerpend onderzoek doet en wie er nodig zijn realisatie. Met meer dan vijftig casestudies en voorbeelden uit de hele wereld, biedt dit boek een toolkit aan diegenen die geïnteresseerd zijn in het implementeren van ontwerpend onderzoek in hun praktijk.

Met bijdragen van: Sandra van Assen, Tijs van den Boomen, Marco Broekman, Guido van Eyck, Eric Frijters, Marieke Kums, Willemijn Lofvers, Saskia Naafs, Thijs van Spaandonk, Ady Steketee, Franz Ziegler.