naslagwerk

Bekijk hier onderzoeken, publicaties en links naar andere websites met een verzameling aan innovatieve projecten in het ruimtelijke domein.

Bron: www.stadswerk.nl

stadswerk.nlWat hebben we nodig om onze fysieke leefomgeving samen met betrokken burgers goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten een forum voor kennisdeling en uitwisseling van ervaringen.