naslagwerk

Bekijk hier onderzoeken, publicaties en links naar andere websites met een verzameling aan innovatieve projecten in het ruimtelijke domein.

Rewriting ArchitectureEen publicatie over nieuwe methoden voor het lezen, begrijpen en herschrijven van bestaande plekken en ruimten, beschreven vanuit een brede mix van perspectieven.Rewriting Architecture' definieert elf acties en attitudes als potentiële leidraad voor hedendaagse architecten om contextgericht te ontwerpen. Daarnaast reflecteren twintig denkers en makers, waaronder tien architecten en tien makers uit andere disciplines (filosofie, beeldende kunst, ecologie), op de relevantie en implicaties.

Veranderende rol hedendaagse architect
Rewriting Architecture onderzoekt de veranderende rol van de hedendaagse architect: de publicatie toont analyses van uiteenlopende plekken en ontwerppraktijken in binnen- en buitenland, van historische binnensteden tot naoorlogse buitenwijken en buitengebieden. De auteurs richten zich bewust niet alleen op het behoud door transformatie van wat als waardevol wordt beschouwd, maar ook op het toevallig-ontstane en niet-beschermde.

Lectoraat Tabula Scripta
Gericht op een vakinhoudelijk publiek, willen de samenstellers - Lector Floris Alkemade en fellows Michiel van Iersel en Jarrik Ouburg - kennis overdragen die in de afgelopen vier jaar is ontwikkeld door het Lectoraat Tabula Scripta van de Amsterdamse Academie van Bouwkunst. In de afgelopen jaren hebben zij intensief onderzoek gedaan naar de rol, de middelen en het benodigde vakmanschap van de architect in de conditie van het 'Tabula Scripta', ofwel, 'het beschreven blad'. Zij hebben 20 gastauteurs uitgenodigd om inhoudelijke bijdragen te leveren en verzorgden zelf de inleidingen voor deelonderwerpen en beschrijvingen van een aantal door hen geselecteerde illustratieve projecten.