naslagwerk

Bekijk hier onderzoeken, publicaties en links naar andere websites met een verzameling aan innovatieve projecten in het ruimtelijke domein.

Oog in oog met GaiaBruno Latour presenteert in acht gebundelde lezingen een nieuw paradigma voor de huidige ecologische mutatie.De relatie tussen mens, natuur en wetenschap loopt als een rode draad door het werk van Bruno Latour. In Oog in oog met Gaia laat de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog zien dat die relatie steeds meer verbonden is met wat hij het Nieuwe Klimaatregime noemt. Hierin is de natuurlijke omgeving niet langer een vaststaand gegeven, maar instabiel. /Met de ecologische gevolgen van het menselijk handelen, vormt de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en laten.

Nieuw paradigma voor ecologische mutatie
Latour zet veertig jaar ervaring als onderzoeker en een groot intellectueel krediet op het spel om een nieuw paradigma te ontwerpen voor de ecologische mutatie die gaande is. De controversiële Gaia-hypothese vormt het uitgangspunt; de theorie van James Lovelock over het fragiele en complexe systeem waardoor levende verschijnselen de aarde veranderingen laten ondergaan. Daarnaast zet hij rechtsfilosofie en kunst in om de politieke, religieuze en wetenschappelijke dimensies van het verouderde natuurbegrip te ontwarren.

De publicatie is voortgekomen uit een cyclus van lezingen in Edinburgh. De lezingen zijn uitgebreid en volledig herschreven, met behoud van de oorspronkelijke toon en stijl.

Bruno Latour is als hoogleraar verbonden aan Sciences Po in Parijs. Tot zijn bekendste boeken behoren Laboratory Life (1979), Nous n'avons jamais été modernes (1991) en Enquête sur les modes d'existence (2012).