naslagwerk

Bekijk hier onderzoeken, publicaties en links naar andere websites met een verzameling aan innovatieve projecten in het ruimtelijke domein.

Het sociaal contractEen pleidooi om breder te kijken naar welvaart en welzijn, met een verbinding, weging en zichtbare uitruil van economische, ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische belangen.Tijdens het Rijksbouwmeestercongres ‘the Meaning of Life’, gehouden op 7 november 2019 in Scheveningen, lieten diverse sprekers hun licht schijnen over de sociale aspecten uit Panorama Nederland. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, hield een pleidooi over 'Het sociaal contract'.

Nieuw perspectief
Volgens Kim Putters is voor Nederland is een geloofwaardig en betrouwbaar nieuw perspectief nodig. De globalisering heeft miljoenen Nederlanders meer welvaart gebracht, maar dit geldt dit niet voor iedereen. En ook niet alle mensen ervaren de globalisering als een verbetering van de welvaart.

Vertrouwen in vooruitgang en welvaart voor allen
Een ‘sociaal contract’ zou vertrouwen moeten geven in het creëren van vooruitgang en welvaart voor allen. Maar ook in innovatiekracht, gebalanceerde sociale verhoudingen, bescherming en gelijke kansen, evenwichtige rechten en plichten en inspraak in bedrijven, instellingen en in de politiek. Een samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen.