Stad van de toekomst

BNA ONDERZOEK — DELFT

Tien multidisciplinaire teams onderzoeken op testlocaties hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties.


Als vervolg op het onderzoek ‘Snelweg X Stad’, doen tien multidisciplinaire ontwerpteams tot eind 2018 een intensieve ontwerpstudie op testlocaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.

Complexe vraagstukken waar we met z’n allen voor staan, los je niet alleen op. Naast architecten en andere ontwerpende disciplines hebben ook mobiliteitsexperts, filosofen, sociologen, experts op gebied van circulariteit, data-specialisten en internet of things-experts, ecologen, kunstenaars en placemakers zich aangemeld.

Nieuwe manieren van stad maken
De teams zullen aan de hand van vijf ‘vensters op de stad’ kijken naar nieuwe manieren van stad maken. Hoe kunnen we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem? en netwerkinnovaties?

Ontwerpkracht is nodig
Mark Frequin, directeur-generaal Bereikbaarheid bij het MinIenW is blij met het onderzoek: “We hebben jullie ontwerpkracht nodig, dit is het moment om sterke visies te ontwikkelen, tastbare verbeeldingen van transities die leiden tot de stad van de toekomst.”
De uitkomsten van de studie worden begin 2019 gebundeld in een publicatie en gedeeld tijdens een slotsymposium.