Panorama Nederland

COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS — DEN HAAG

Dit toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome en structurele verbeteringen in de toekomst.


In Panorama Nederland schetsen het College van Rijksadviseurs een Nederland dat zich kan ontwikkelen vanuit een gedeeld verlangen. Het Panoroma is fysiek te bekijken en er zijn een publicatie en app te downloaden. Panorama Nederland gaat in 2019 op tournee door het land. Van 28 januari tot 8 februari is het Panorama te bezoeken in het Provinciehuis van Noord-Brabant.

Complexe vraagstukken
Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de harde grenzen in de landbouw waar we tegen aanlopen. Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

De kracht van verbeelding en verlangen
Het College van Rijksadviseurs schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt. De verbeelding aan zet, het verlangen als motor.

Publicatie en fysiek Panorama
Panorama Nederland bestaat uit een publicatie en een fysiek panorama: een 360 graden verbeelding op ooghoogte, waarbij de bezoeker zelf een blik kan werpen op een schoner, hechter en rijker Nederland. Dit panorama is de komende maanden op diverse locaties te zien, om te beginnen van 7 januari tot 23 januari 2019 in het stadhuis van Den Haag. Daarna reist het panorama door naar het Provinciehuis van Noord-Brabant, waar het van 28 januari tot 8 februari te zien is. Houd de website van het cRA in de gaten voor nieuwe data en locaties.

App Panorama Nederland
In de app van Panorama Nederland kun je een blik werpen in het Nederland van de toekomst. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt geven tekst en uitleg over het panorama en de verschillende thema's; de wateropgave, het boerenland, verstedelijking en duurzame energie. De app is beschikbaar in de App Store en Google Play Store.

Download hier de publicatie Panorama Nederland