Metro Mix

COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS

Een advies voor de ontwikkeling van gemengde hoogstedelijke milieus met meerwaarde voor Nederland.


In de economische kerngebieden van Nederland worden groei? van werkgelegenheid en voldoende kwalitatief aanbod van woningen steeds belangrijkere vestigingsfactoren voor de internationale concurrentiekracht. Dit vraagt onder meer om onderscheidende stedelijke woon- en werkgebieden, waarin wonen en werken in hoge dichtheden worden gemengd. Een nieuwe vorm van stedelijkheid die we in Nederland nog niet kennen.

Andere manier van werken
De grote woningbouwopgave in de stedelijke regio's is een belangrijke motivatie om versneld een aantal locaties te ontwikkelen tot deze internationaal onderscheidende gemengde woon- en werkmilieus. Hiervoor is een andere manier van werken nodig dan gebruikelijk. Overheden en marktpartijen zetten daarin nu samen de eerste stappen.

Uitvoeringsprogramma REOS
Het Uitvoeringsprogramma REOS (Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie) heeft het College van Rijksadviseurs (CRa) gevraagd om advies uit te brengen over het ontwikkelen van deze hoogstedelijke gemengde gebieden. In dit uitvoeringsprogramma erkennen het Rijk, vijf provincies, vijf steden en vier economic boards uit de Noordelijke en Zuidelijke Rand- stad en de Brainport Eindhoven dat versterking van de internationale concurrentiekracht vraagt om versterking van een selectie van toplocaties (campussen, functiegemengde zakencentra, transformatiegebieden, productielandschappen) en van de verbindingen daartussen.

Guiding Principles
Het CRa heeft samen met stedenbouwkundigen van bureau marco.broekman en gebiedseconomen van Stadkwadraat een studie gemaakt over het Waarom, Wat en Hoe van mengen in hoge dichtheden. Hiervoor hebben verschillende sessies met experts en betrokkenen van de gemeentes plaatsgevonden, evenals een internationale expertmeeting. Het advies presenteert de generieke Guiding Principles voor mengen in hoge dichtheden én een specifiek advies voor elk van de REOS- transformatiegebieden: de ZaanIJ-oevers in Amsterdam en Zaanstad, Merwedekanaalzone in Utrecht, CID & Binckhorst in Den Haag, Merwe-Vierhavens in Rotterdam en Internationale Knoop XL in Eindhoven.

Bekijk hier het hele advies.