Op dit diagram zijn de projecten te ordenen aan de hand van vijf verschillende criteria, met elk een eigen schaalverdeling.
sociale impact
schaal
status
stad / regio
publiek / privaat
zoom
Foto: Elmer van der Marel

CIRCL

De Architekten Cie. — Amsterdam
Dit circulaire paviljoen op de Zuidas moet impact creëren en tot een versnelling van de transitie naar een circulaire economie komen.

Growing Green Cities

Gemeente Almere — Almere
Met Growing Green Cities draagt Almere bij aan oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid.

Nuon Solar Team

Nuon Solar Team — Delft
Een team van studenten van de TU Delft ontwerpt en test elke twee jaar een innovatieve zonnewagen voor de World Solar Challenge.
Foto: Luuk Kramer

Patch 22

Lemniskade Projecten — Amsterdam
Een multifunctioneel, flexibel en duurzame gebouw dat is ontwikkeld op initiatief, rekening en risico van de architect en bouwmanager.

Sundrop Farms

Sundrops farms/Verhoeven — Port Augusta (Australië)
Hightech kassen waarin zeewater en zonlicht worden ingezet voor een duurzame verbouwing van gewassen op schijnbaar onmogelijke locaties.

We Drive Solar

Robin Berg — Utrecht
Elektrisch rijden met de kracht van de zon, ontstaan vanuit de ambitie om 100% schone mobiliteit toegankelijk te maken voor iedereen.

Advies Petaplan

College van Rijksadviseurs — Den Haag
Het CRa pleit voor ruimtelijke regie bij het verduurzamen van de energievoorziening en het formuleren van een Nationale Structuurvisie Energie om verrommeling van ons landschap te voorkomen.

De Gezonde stad

De Gezonde Stad — Amsterdam
Een stichting die Amsterdam leefbaarder, mooier en klimaatbestendiger maakt door bewoners, bedrijven en overheden bij elkaar te brengen en vernieuwende projecten te initiëren.

De regio van de toekomst

NVTL en BNSP — Den Haag
Ontwerpers werken in multidisciplinaire teams in de regio aan urgente vraagstukken, om het nationale ruimtelijk beleid te voeden voor een duurzame toekomst van Nederland.

Recycle Energy Landscape

Menterwolde
Een onderzoek naar de transitie van aardgaswinning naar hernieuwbare energiebronnen, zonder dat er ‘ontwrichte landschappen’ ontstaan.
Foto: Lucas van der Wee

The Green House

cepezed — Utrecht
Een circulair paviljoen dat ruimte biedt aan een restaurant met een eigen urban farm en een vergadercentrum.
Beeld: MUST

Rijk naar wijk - De Maten

MUST — Apeldoorn

Renovatie Atlas

TU Eindhoven — Eindhoven
Foto: Margriet Naaijer-Los

Solarpark de Kwekerij

NL Solarpark de Kwekerij — Hengelo

Zonneakkers

Hans van Beuzekom — West-Betuwe
Foto: Kees Hummel

Groene Longen van de MRDH

JAM architecten — Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Ruimte voor de rivier

Uitgeverij Blauwdruk bv, 2017 — Het rivierenlandschap van de Rijn, Waal en IJssel

Snelweg en stad

BNA Onderzoek — Amsterdam

Stad van de toekomst

BNA Onderzoek — Delft

Stedelijke Vraagstukken, veerkrachtige Oplossingen

Future Urban Regions — Amsterdam

Circulaire boerderij Beers

Marco Vermeulen — Cuijk
Foto: Luuk Kramer

Kloostertuin Brakkenstein

diederendirrix — Nijmegen
Foto: Marcel van den Burg

Korsholm

Ymere — Hoofddorp

Lowlands 2017/ ArmadiLLow

Lowlands/MOJO — Biddinghuizen

Melk & Noot

Deventer

Sustainer Homes

Dunky de Wilde — Utrecht
Foto: Evamarije Smit

Utrechtse Ringparken

Paul Roncken — Stadsregio Utrecht

Weet wat je eet

Vincent B. Wittenhorst en J.C. (Ank) van Maanen — Montferland

Landgoed Valkenberg

Ard de Vries — Agelo
Een eigentijdse boerderij verrijst als nieuw type in het repertoire van landhuizen in het Twentse coulissenlandschap.
Foto: Margriet Naaijer-Los

Solarpark de Kwekerij

NL Solarpark de Kwekerij — Hengelo
Een uniek Solarpark waarmee Nederland internationaal op de zonnekaart staat: 7.000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park.

Zonneakkers

Hans van Beuzekom — West-Betuwe
Nederland staat voor de belangrijke opgave de energieproductie te verduurzamen, en daarmee ligt verrommeling van ons waardevolle landschap op de loer.

Brabantse Stijlprijs

Provincie Noord-Brabant — Provincie Noord-Brabant
Een prijs voor inspirerende Brabantse plekken, die geboren vanuit een menselijke passie maatschappelijke meerwaarde creëren.

De realiteit achter de voedselproductie

Henk Wildschut
Romantische beelden van het platteland zien we vaak terug in reclames maar nog lang niet altijd in de realiteit.
Foto: Kees Hummel

Groene Longen van de MRDH

JAM architecten — Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Een onderzoek naar de waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

New Rural Mobility

Artgineering — Rotterdam
Analyse met strategieontwikkeling voor duurzame, slimme en toekomsbestendige rurale mobiliteit.

Ruimte voor de rivier

Uitgeverij Blauwdruk bv, 2017 — Het rivierenlandschap van de Rijn, Waal en IJssel
Een publicatie over de omvangrijke aanpassing van het Nederlandse deltalandschap aan de huidige klimaateisen.

Circulaire boerderij Beers

Marco Vermeulen — Cuijk

De Natuurakker

Meijerijstad

Feeding the city

Circular Landscapes — Amsterdam

Flourishing Foodscapes

Han Wiskerke en Saline Verhoeven

Kwatrijn

Haaren

Lowlands 2017/ ArmadiLLow

Lowlands/MOJO — Biddinghuizen

Melk & Noot

Deventer

Ministerie van Voedsel

Bright/ Cloudcollective — Rotterdam

Smaakstaat

Ooze Architects — Halderberge

Sterboeren

Brummen
Foto: Evamarije Smit

Utrechtse Ringparken

Paul Roncken — Stadsregio Utrecht

Weet wat je eet

Vincent B. Wittenhorst en J.C. (Ank) van Maanen — Montferland

Complex Compound

Robbert van der Horst — Amstelpark Amsterdam

The Ghazzé Experience

Atelier Rijksbouwmeester — Ghazze, Libanon

Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten

Haiko Meijer — Oost-Groningen

Evolutionary wooden houses

Jurrian Knijtijzer — Javakade 440 Amsterdam
Een duurzaam concept met massief houten en stapelbare modules, die door het aanpasbare interieur en het zeer flexibele casco makkelijk van functie te wisselen zijn.

RE-Settle

René van Zuuk
Een ontwerp gebaseerd op nieuwe productietechniek en materiaaltoepassingen voor individueel wonen in een geborgen dorpsomgeving.

Steiger Huis

Tahj Rosmarin — Delft
Met de simpele constructietechniek van de bouwsteiger kunnen vluchtelingen hun eigen thuis creëren en aanpassen.

DomusKoffer

Wardo Tieman — Weerselo
Een meubelelement met geïntegreerde voorzieningen als adequate oplossing voor een berucht transformatieprobleem: de installatietechniek en infrastructuur.

MobaCO-A-

Jack van der Palen — Groningen
Met behulp van een biobased en flexibel modulair systeem kan de gebruiker eenvoudig zelf een nieuw thuis bouwen.

Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten

Haiko Meijer — Oost-Groningen
Een breed inzetbaar concept koppelt crisisopvang aan actuele vraagstukken in het landelijk gebied.

SolarCabin - Een dak onder de zon

Bram Zondag — s-Gravendeel
Duurzame, innovatieve en hoogwaardige op maat gemaakte en snel te bouwen woningen met een energieproducerend zonnedak.

CLiv

Martin Huiskes — Enschede

Hotel - Nice to meet you!

Rik Tuithof — Amsterdam
Foto: Luuk Kramer

Kloostertuin Brakkenstein

diederendirrix — Nijmegen

Plug & Play

Karin Uittenbogaart — Rotterdam

Stretcher Modules

Robin Beusink — Schiedam

Superlofts Blok Y

Stichting Blok Y — Utrecht

Sustainer Homes

Dunky de Wilde — Utrecht

Tussenruimte ComfortCity

Anneloes de Koff — Delft
Foto: Peter Prak

Aahof

Stichting Knarrenhof Nederland — Zwolle

Landgoed Valkenberg

Ard de Vries — Agelo

Het Leidse Gasthuis

GAGAA — Leiden

Ouderenhuisvesting

Atelier Kempe Thill — Rotterdam

Complex Compound

Robbert van der Horst — Amstelpark Amsterdam
Een experiment met interactieve en vluchtige architectuur in een stadspark.

Dafne Schippersbrug en OBS Oog in Al

Gemeente Utrecht — Utrecht
De unieke integratie van een fiets- en voetgangersbrug, een school en plantsoen tot één samenhangend geheel verbindt vele belangen.

Een Stad van Komen en Gaan

Crimson — Rotterdam
Een onderzoek naar de (inter)nationale historische context van migratie en inzichten uit strategieën en concrete ruimtelijke ingrepen elders in Europa.

Boulevard op Zuid

Rotterdam
Ontwerpend onderzoek gaat de strijd aan tegen ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse Beijerlandselaan.

Dashboard Verstedelijking

Het College van Rijksadviseurs biedt met het Dashboard Verstedelijking inzicht in hoe de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde levert en waarom het Rijk hier belang bij heeft.

Ligne

Jeanne Dekkers — Sittard
De nieuwe ontmoetingsplek van Sittard verenigt een bibliotheek, filmhuis, museum, hogeschool, zorgwoningen, appartementen, winkels en horeca onder een dak.

Snelweg en stad

BNA Onderzoek — Amsterdam
Een onderzoek naar snelweg en stad mondde uit in een publicatie met een breed scala aan verrassende ontwerp-oplossingen en concrete handvatten voor stakeholders.

Stad van de toekomst

BNA Onderzoek — Delft
Tien multidisciplinaire teams onderzoeken op testlocaties hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties.

Stedelijke Vraagstukken, veerkrachtige Oplossingen

Future Urban Regions — Amsterdam
Een publicatie over de rol van ontwerpend onderzoek bij het oplossen van complexe verstedelijkingsvraagstukken.

We Drive Solar

Robin Berg — Utrecht

De regio van de toekomst

NVTL en BNSP — Den Haag
Foto: Evamarije Smit

Utrechtse Ringparken

Paul Roncken — Stadsregio Utrecht
Beeld: Martijn du Pre

Catherinasteeg

Leiden
In een duurzame stedelijke ontwikkeling zijn monumentale en nieuwe gebouwen op een unieke manier samengebracht in een nieuwe steeg, die er altijd al geweest lijkt te zijn.

Kantoor Jongerius

Blauw architecten — Utrecht
De transformatie van rijksmonument Jongerius heeft een tweeledig doel; het monument weer in oude luister terug brengen en stedelijke verduurzaming.

Renovatie Atlas

TU Eindhoven — Eindhoven
Het gerenoveerde Atlas gebouw wordt het duurzame icoon van de TU in Eindhoven en het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld.

Collectie De Groen

Marjolein de Groen en Peter Jordaan — Arnhem
Een eigenzinnige collectie actuele kunst heeft de verlaten dansacademie in de Arnhemse binnenstad weer tot leven gebracht.
Foto: Peter Cuypers

De Werkspoorkathedraal

Bob Scherrenberg — Utrecht
Een immense voormalige industriële werkloods fungeert nu als unieke locatie voor evenementen en ondernemerschap.
Foto: Marc Faasse

Ru Paré community

Beta — Amsterdam
De transformatie van een voormalige basisschool naar huiskamer van de wijk; zeer zorgvuldig gekozen aanpassingen, een relatief klein budget en een groot resultaat.

Sonnenborgh

Museum & Sterrenwacht — Utrecht
In dit Museum & Sterrenwacht komen wetenschap en historisch erfgoed samen de bezoeker tegemoet.
Foto: Jan van Dalen

Blokhuispoort

BOEi — Leeuwarden
Foto: Marcel van den Burg

Korsholm

Ymere — Hoofddorp
Foto: atelier Pro

Woonzorgcentrum Scheldehof

Atelier PRO — Vlissingen

Brabantse Stijlprijs

Provincie Noord-Brabant — Provincie Noord-Brabant

DomusKoffer

Wardo Tieman — Weerselo

CLiv

Martin Huiskes — Enschede

Hotel - Nice to meet you!

Rik Tuithof — Amsterdam

Ouderenhuisvesting

Atelier Kempe Thill — Rotterdam

Plug & Play

Karin Uittenbogaart — Rotterdam

Tussenruimte ComfortCity

Anneloes de Koff — Delft
Foto: Peter Prak

Aahof

Stichting Knarrenhof Nederland — Zwolle
Een woonconcept voor ouderen en anderen, gebaseerd op het oude hofjesidee en in een groepsproces gerealiseerd, waarin de combinatie van een goede inhoud qua sociale samenhang, zorgvoorbereid zijn, duurzaamheid en zelfstandigheid centraal staat.

The Ghazzé Experience

Atelier Rijksbouwmeester — Ghazze, Libanon
In het kader van de vluchtelingenhuisvesting adviseert de rijksbouwmeester vanuit de Nederlandse context en expertise over ruimtelijke en strategische planning en de herontwikkeling van een publieke ruimte in de Libanese stad Ghazzé.

Who Dares - Carnisse 2027

Pi de Bruijn — Carnisse
Een flexibel plan voor de integrale transformatie van Carnisse, inclusief een realistische businesscase, slaat een brug tussen zorg en verduurzaming.
Foto: Frank Hanswijk

Xenia Hospice

Stichting Xenia — Leiden
Het eerste hospice voor jongeren is op een bijna vanzelfsprekende wijze ondergebracht in de stad.

Care2Share - Oosterparkwijk

Wieteke Nijkrake — Oost-Groningen
Een vernieuwend en integraal concept voor zorg en ondersteuning met een bundeling van het zorggeld en zorg op maat: een abonnement op een goed leven.

De wijk als (t)huis!

Helene Houben — Limburg
Een pleidooi om verwaarloosde woonwijken weer als verbindende leefomgeving in te richten, waarin de auto plaats maakt voor ontmoetingsruimte.

Langer thuis in eigen huis

Breda, nederland
Een onderzoek naar slimme aanpassingen voor de toekomstige zorgvraag - aan bestaande woningen en de directe omgeving - leverde een online stalenboek voor levensbestendig wonen op.

Wijkecologie Wildeman

The Beach — Amsterdam west
Een ontwerpend onderzoek naar 'delen' als kwaliteit in de vormgeving van de leefomgeving en als sleutel tot de circulaire stad.

Het Leidse Gasthuis

GAGAA — Leiden

Ouderenhuisvesting

Atelier Kempe Thill — Rotterdam

Wereldtuinen bij AZC

Jan Hendrik Bos — Rotterdam
Foto: Merlijn Michon

Zorg voor de buurt

Atelier Rijksbouwmeester — Den Haag

Een Stad van Komen en Gaan

Crimson — Rotterdam

Brabantse Stijlprijs

Provincie Noord-Brabant — Provincie Noord-Brabant

De Gezonde stad

De Gezonde Stad — Amsterdam

De regio van de toekomst

NVTL en BNSP — Den Haag
Foto: Marc Faasse

Ru Paré community

Beta — Amsterdam
Foto: Luuk Kramer

Kloostertuin Brakkenstein

diederendirrix — Nijmegen