Op dit diagram zijn de projecten te ordenen aan de hand van vijf verschillende criteria, met elk een eigen schaalverdeling.
sociale impact
schaal
status
stad / regio
publiek / privaat
zoom
Foto: Peter Prak

Aahof

Stichting Knarrenhof Nederland — Zwolle
Een woonconcept voor ouderen en anderen, gebaseerd op het oude hofjesidee en in een groepsproces gerealiseerd, waarin de combinatie van een goede inhoud qua sociale samenhang, zorgvoorbereid zijn, duurzaamheid en zelfstandigheid centraal staat.
Beeld: Martijn du Pre

Catherinasteeg

Rijnboutt — Leiden
In een duurzame stedelijke ontwikkeling zijn monumentale en nieuwe gebouwen op een unieke manier samengebracht in een nieuwe steeg, die er altijd al geweest lijkt te zijn.
Foto: Elmer van der Marel

CIRCL

De Architekten Cie. — Amsterdam
Dit circulaire paviljoen op de Zuidas moet impact creëren en tot een versnelling van de transitie naar een circulaire economie komen.

Complex Compound

Robbert van der Horst — Amstelpark Amsterdam
Een experiment met interactieve en vluchtige architectuur in een stadspark.

Dafne Schippersbrug en OBS Oog in Al

Gemeente Utrecht — Utrecht
De unieke integratie van een fiets- en voetgangersbrug, een school en plantsoen tot één samenhangend geheel verbindt vele belangen.

Een Stad van Komen en Gaan

Crimson — Rotterdam
Een onderzoek naar de (inter)nationale historische context van migratie en inzichten uit strategieën en concrete ruimtelijke ingrepen elders in Europa.

Evolutionary wooden houses

Jurrian Knijtijzer — Javakade 440 Amsterdam
Een duurzaam concept met massief houten en stapelbare modules, die door het aanpasbare interieur en het zeer flexibele casco makkelijk van functie te wisselen zijn.
Foto: Paul Poels

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wansum

Ooijen-Wansum Maaspark — Maasdal
Beschermingsmaatregelen tegen hoog water in de Maas waren aanleiding voor een omvangrijke, integrale gebiedsontwikkeling.

Growing Green Cities

Gemeente Almere — Almere
Met Growing Green Cities draagt Almere bij aan oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid.

Kantoor Jongerius

Blauw architecten — Utrecht
De transformatie van rijksmonument Jongerius heeft een tweeledig doel; het monument weer in oude luister terug brengen en stedelijke verduurzaming.

Landgoed Valkenberg

Ard de Vries — Agelo
Een eigentijdse boerderij verrijst als nieuw type in het repertoire van landhuizen in het Twentse coulissenlandschap.

Nuon Solar Team

Nuon Solar Team — Delft
Een team van studenten van de TU Delft ontwerpt en test elke twee jaar een innovatieve zonnewagen voor de World Solar Challenge.

Panorama Nederland

College van Rijksadviseurs — Den Haag
Dit toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome en structurele verbeteringen in de toekomst.
Panorama
in de praktijk
Foto: Luuk Kramer

Patch 22

Lemniskade Projecten — Amsterdam
Een multifunctioneel, flexibel en duurzame gebouw dat is ontwikkeld op initiatief, rekening en risico van de architect en bouwmanager.

Power Plant

Marjan van Aubel Studio — Amsterdam
Een energieneutrale plantenkas, waarin zowel elektriciteit als voedsel door middel van zonlicht wordt geproduceerd.

RE-Settle

René van Zuuk
Een ontwerp gebaseerd op nieuwe productietechniek en materiaaltoepassingen voor individueel wonen in een geborgen dorpsomgeving.

Renovatie Atlas

TU Eindhoven — Eindhoven
Het gerenoveerde Atlas gebouw wordt het duurzame icoon van de TU in Eindhoven en het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld.
Foto: Margriet Naaijer-Los

Solarpark de Kwekerij

NL Solarpark de Kwekerij — Hengelo
Een uniek Solarpark waarmee Nederland internationaal op de zonnekaart staat: 7.000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park.

Steiger Huis

Tahj Rosmarin — Delft
Met de simpele constructietechniek van de bouwsteiger kunnen vluchtelingen hun eigen thuis creëren en aanpassen.

The Ghazze Experience

Atelier Rijksbouwmeester — Ghazze, Libanon
In het kader van de vluchtelingenhuisvesting adviseert de rijksbouwmeester vanuit de Nederlandse context en expertise over ruimtelijke en strategische planning en de herontwikkeling van een publieke ruimte in de Libanese stad Ghazze.
Panorama
in de praktijk
Foto: Marieke Odekerken

Unibrick

Rushabh Chheda en Frans Taminiau — Rotterdam
Modulaire bouwblokken van lokaal ingezameld en gerecycled plastic afval.
Photo: Katja Effting

Vogelobservatorium Tij

RO&AD en RAU — Stellendam
Een zorgvuldig ontworpen vogelobservatorium in de vorm van een eivormig, circulair kunstwerk.
Panorama
in de praktijk

We Drive Solar

Robin Berg — Utrecht
Elektrisch rijden met de kracht van de zon, ontstaan vanuit de ambitie om 100% schone mobiliteit toegankelijk te maken voor iedereen.
Foto: Frank Hanswijk

Xenia Hospice

Stichting Xenia — Leiden
Het eerste hospice voor jongeren is op een bijna vanzelfsprekende wijze ondergebracht in de stad.

Zonneakkers

Hans van Beuzekom — West-Betuwe
Nederland staat voor de belangrijke opgave de energieproductie te verduurzamen, en daarmee ligt verrommeling van ons waardevolle landschap op de loer.
Beeld: Track Landscapes

(G)een brug te ver

Track Landscapes — Utrecht
Een onderzoek naar nieuwe verbindingen over, onder of rondom het spoor in centraal Utrecht en een betekenisvolle invulling van de ruimtes daaromheen.

A Sense of Home

Patrick Roegiers — Amsterdam
De tussenruimte als kans om sociale netwerken voor daklozen te verbeteren.

Advies Petaplan

College van Rijksadviseurs — Den Haag
Het CRa pleit voor ruimtelijke regie bij het verduurzamen van de energievoorziening en het formuleren van een Nationale Structuurvisie Energie om verrommeling van ons landschap te voorkomen.
Beeld: ANA Architecten

ANA goes Europe

ANA Architecten
Een doorlopend onderzoek naar de toekomstige Nederlandse woningbouwopgave en de rol van de architect.

Baubotanik

Ferdinand Ludwig en Daniel Schönle
Een onderzoek naar de esthetische, ecologische, constructieve en procesmatige mogelijkheden van groeiende architectuur.
Panorama
in de praktijk
Foto: Ronald Tilleman

Biobasecamp

Studio Marco Vermeulen — Eindhoven
Bouwen met hout tegen de klimaatverandering

Blood related

Basse Stittgen
Een verkenning van de mogelijkheden van bloed - afkomstig uit slachthuizen - als materiaal, in plaats van afval.
Panorama
in de praktijk

Bluebloqs

Field Factors — Delft
Innovatieve goten maken circulair waterbeheer in de stad mogelijk.

Boulevard op Zuid

Posad ea — Rotterdam
Ontwerpend onderzoek gaat de strijd aan tegen ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse Beijerlandselaan.

Brabantse Stijlprijs

Provincie Noord-Brabant — Provincie Noord-Brabant
Een prijs voor inspirerende Brabantse plekken, die geboren vanuit een menselijke passie maatschappelijke meerwaarde creëren.
Beeld: Superuse Studios

Buitenspeelplaats Brienenoord

Superuse Studios — Rotterdam
Een volledig zelf gebouwd circulair gebouw voor een scala van activiteiten.
Panorama
in de praktijk

Butterfly Effect

Stijn van Kreij en Marcel van Nistelrooij — Biezenmortel
Tiny Houses op zorglocaties verbinden mensen, ontlasten de zorg en creëren met sociale herbestemming zorgzame gemeenschappen.

Care2Share - Oosterparkwijk

Wieteke Nijkrake — Oost-Groningen
Een vernieuwend en integraal concept voor zorg en ondersteuning met een bundeling van het zorggeld en zorg op maat: een abonnement op een goed leven.

Collectie De Groen

Marjolein de Groen en Peter Jordaan — Arnhem
Een eigenzinnige collectie actuele kunst heeft de verlaten dansacademie in de Arnhemse binnenstad weer tot leven gebracht.

Cow & Co

Anastasia Eggers en Ottonie von Roeder
Een project dat de voedselproductie aan de kaak stelt en de rol van het landbouwhuisdier in de samenleving herdefinieert.

Dashboard Verstedelijking

College van Rijksadviseurs — Den Haag
Het College van Rijksadviseurs biedt met het Dashboard Verstedelijking inzicht in hoe de woningbouwopgave maatschappelijke meerwaarde levert en waarom het Rijk hier belang bij heeft.

De emancipatie van de periferie

Floris Alkemade
Een pleidooi voor de periferie als uitgelezen ruimte voor experiment en innovaties ten behoeve van de grote maatschappelijke opgaven.
Foto: Thea van den Heuvel

De Getijden

Nexit Architecten — Nijmegen
In en om een voormalig schoolgebouw in Nijmegen zijn vanuit een CPO constructie 17 levensloopbestendige, duurzame woningen gerealiseerd.
Panorama
in de praktijk

De Gezonde stad

De Gezonde Stad — Amsterdam
Een stichting die Amsterdam leefbaarder, mooier en klimaatbestendiger maakt door bewoners, bedrijven en overheden bij elkaar te brengen en vernieuwende projecten te initiëren.

De Polderij

Platform M3 Architecten — Maassluis
Een kampeerboerderij is ecologisch verbouwd tot vergaderruimte in het groen.

De realiteit achter de voedselproductie

Henk Wildschut
Romantische beelden van het platteland zien we vaak terug in reclames maar nog lang niet altijd in de realiteit.

De regio van de toekomst

NVTL en BNSP — Den Haag
Ontwerpers werken in multidisciplinaire teams in de regio aan urgente vraagstukken, om het nationale ruimtelijk beleid te voeden voor een duurzame toekomst van Nederland.
Foto: Peter Cuypers

De Werkspoorkathedraal

Bob Scherrenberg — Utrecht
Een immense voormalige industriële werkloods fungeert nu als unieke locatie voor evenementen en ondernemerschap.

De wijk als (t)huis!

Helene Houben — Limburg
Een pleidooi om verwaarloosde woonwijken weer als verbindende leefomgeving in te richten, waarin de auto plaats maakt voor ontmoetingsruimte.

Detentiedak

Sempergreen en partners
Een groen dak-concept dat overtollig regenwater vasthoudt en vertraagd afvoert.

DomusKoffer

Wardo Tieman — Weerselo
Een meubelelement met geïntegreerde voorzieningen als adequate oplossing voor een berucht transformatieprobleem: de installatietechniek en infrastructuur.
Foto: Ossip van Duivenbode

Driegeneratiehuis

BETA — Amsterdam
Drie generaties uit een familie delen samen een huis in de stad.
Panorama
in de praktijk

Dubbele dijk

Provincie Groningen — Eemshaven- Delfzijl
Een innovatief dijkconcept biedt naast de benodigde veiligheid ook kansen voor natuur, economie en recreatie.
Panorama
in de praktijk

Duurzaam spoor

ProRail
ProRail verduurzaamt met aandacht voor energie, hergebruik en leefbaarheid voor mens en dier.

Ecofield

Joyce Verstijnen — Haarlem
Een nieuwe strategie om ecosystemen te versterken met architectuur, die specifiek in het landschap en voor dier- en plantensoorten is ontworpen.

Een Minister van Ruimte

College van Rijksadviseurs — Den Haag
Een pleidooi voor een volwaardig ministerie van Ruimte, dat als verbindend departement strategie aan uitvoeringskracht koppelt.
Beeld: Studio Marco Vermeulen

Eigen huis is hout waard

Studio Marco Vermeulen
Een onderzoek naar een biobased alternatief voor de Nederlandse woonwijk.
Foto: Marc Goodwin

Fenix 1

Meij Architects & Partners — Rotterdam
Een volledig vrij indeelbaar appartementencomplex bovenop een oude havenloods.
Beeld: Petra Appelhof

Fietsenstalling Utrecht

Ector Hoogstad Architecten — Utrecht
Een drielaagse, ondergrondse fietsenstalling bij Utrecht Centraal promoot en faciliteert duurzame mobiliteit.
Foto: Ruben Dario Kleimeer

Floating Farm

Floating Farm Holding — Rotterdam
Een drijvende boerderij in de stad, als onderdeel van een schone, leefbare en bewuste stads-transformatie.
Foto: Kees Hummel

Groene Longen van de MRDH

JAM architecten — Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Een onderzoek naar de waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Guiding Environment

Anne Grave ea — Arnhem
De integratie van slimme sensoren in interieur design helpt mensen met beginnende dementie om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen.
Panorama
in de praktijk

Herenboeren

Stichting Herenboeren — Boxtel
Een bijdrage naar een stapsgewijze transitie naar een nieuw voedselsysteem in Nederland.
Panorama
in de praktijk

Het Platform Utrecht

VenhoevenCS — Moreelsehoek Utrecht
Een mixed-use gebouw boven het spoor in hartje Utrecht fungeert als 'microcity' en voorbeeld van natuurinclusief bouwen.

Het sociaal contract

Kim Putters — Den Haag
Een pleidooi om breder te kijken naar welvaart en welzijn, met een verbinding, weging en zichtbare uitruil van economische, ruimtelijke, maatschappelijke en ecologische belangen.
Beeld: Werkstatt

Hoogwatershelter

Werkstatt — Dordrecht
Een onderzoek naar een verticale evacuatiestrategie bij hoogwater in het nieuw te bouwen Stadskantoor van Dordrecht.
© SeARCH / Iwan Baan

Hotel Jakarta

Search — Amsterdam
Het groenste hotel van Nederland.
Panorama
in de praktijk

Houtribdijk

Rijkswaterstaat — Lelystad-Enkhuizen
Een innovatieve dijkversterking met volop aandacht voor natuurontwikkeling en recreatie.

HyStock

EnergyStock en Gasunie New Energy — Veendam
Een pilot met waterstof als energiedrager van de toekomst.
Beeld: Liag Architecten

IKC De Leister Igge

Consortium Grenovation — Opeinde
Renovatie resulteerde in een duurzaam, gezond en betaalbaar schoolgebouw.
Panorama
in de praktijk

Interlink

Bob Hendrikx — Delft
Bouwen met mycellium biedt mogelijkheden om te wonen in een levend huis.
Foto: Michiel Landeweerd

Labor Lab

Studio Lonk — Amsterdam
Een ruimtelijke verkenning van de toekomst van werk en de werkplek.

Langer thuis in eigen huis

Breda, nederland
Een onderzoek naar slimme aanpassingen voor de toekomstige zorgvraag - aan bestaande woningen en de directe omgeving - leverde een online stalenboek voor levensbestendig wonen op.
Foto: Aad Hoogendoorn voor IABR

Lexicon Architectuur & Energie

CIVIC — Amsterdam
Ontwerpend onderzoek naar nieuwe typologieën voor de energietransitie resulteerde in twee prototypische gebouwen en een lexicon met gebundelde kennis over Architectuur & Energie.

Ligne

Jeanne Dekkers — Sittard
De nieuwe ontmoetingsplek van Sittard verenigt een bibliotheek, filmhuis, museum, hogeschool, zorgwoningen, appartementen, winkels en horeca onder een dak.

Ligthyear One

Lightyear One — Helmond
De eerste personenauto op zonne-energie, die oplaadt terwijl je rijdt.
Foto: Stijn Bollaert

LocHal

Civic — Tilburg
Een voormalige locomotiefloods is getransformeerd tot het nieuwe publieke stadsforum van Tilburg.
Foto: Bart van Overbeeke

Luca

TU/ecomotive — Eindhoven
Een auto die vrijwel volledig uit gerecycled afval bestaat.
Panorama
in de praktijk

Marconi

Gemeente Delfzijl, Provincie Groningen ea — Delfzijl
De aanleg van een aantrekkelijk kwelderlandschap voor de kust ten gunste van natuur en mens.

MobaCO-A-

Jack van der Palen — Groningen
Met behulp van een biobased en flexibel modulair systeem kan de gebruiker eenvoudig zelf een nieuw thuis bouwen.

New Rural Mobility

Artgineering — Rotterdam
Analyse met strategieontwikkeling voor duurzame, slimme en toekomsbestendige rurale mobiliteit.
Panorama
in de praktijk

Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten

Haiko Meijer — Oost-Groningen
Een breed inzetbaar concept koppelt crisisopvang aan actuele vraagstukken in het landelijk gebied.

Nieuwe energie Twente

Ben Wegdam — Twente
Een ruimtelijk-programmatische strategie voor de transitie naar een zelfvoorzienende regio.

Objectief Nederland

Reinjan Mulder en Cleo Wächter — Nederland
Twee gebundelde fotoseries - uit 1974 en 2017 - tonen een dwarsdoorsnede van Nederland en een vergelijking tussen vier decennia.

Pilot verduurzaming woningblokken

Woonwaard — Alkmaar
Een pilotstudie naar de gezamenlijke verduurzaming van woningblokken tussen woningcorporatie, bouwbedrijf en particuliere woningeigenaar.

Polder Nijbroek

Open Kaart — Nijbroek
Een samen met inwoners ontwikkeld toekomstbeeld voor het behoud van een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven.

Recycle Energy Landscape

Vincent Peters — Menterwolde
Een onderzoek naar de transitie van aardgaswinning naar hernieuwbare energiebronnen, zonder dat er ‘ontwrichte landschappen’ ontstaan.

Rewriting Architecture

Floris Alkemade, Michiel van Iersel, Jarrik Ouburg (eds)
Een publicatie over nieuwe methoden voor het lezen, begrijpen en herschrijven van bestaande plekken en ruimten, beschreven vanuit een brede mix van perspectieven.
Panorama
in de praktijk
Foto: Marc Faasse

Ru Paré community

Beta — Amsterdam
De transformatie van een voormalige basisschool naar huiskamer van de wijk; zeer zorgvuldig gekozen aanpassingen, een relatief klein budget en een groot resultaat.

Schoonschip

Stichting Schoonschip — Amsterdam
Een ecologisch en sociaal duurzame drijvende wijk, ontwikkeld door bewoners.

Snelweg en stad

BNA Onderzoek — Amsterdam
Een onderzoek naar snelweg en stad mondde uit in een publicatie met een breed scala aan verrassende ontwerp-oplossingen en concrete handvatten voor stakeholders.
Beeld: Studio Ossidiana

Solar Monuments

studio Ossidiana — Utrecht
Een onderzoek naar de verduurzaming van monumenten en historische gebouwen leidde tot oplossingen die gezien mogen worden.

SolarCabin - Een dak onder de zon

Bram Zondag — s-Gravendeel
Duurzame, innovatieve en hoogwaardige op maat gemaakte en snel te bouwen woningen met een energieproducerend zonnedak.

Sonnenborgh

Museum & Sterrenwacht — Utrecht
In dit Museum & Sterrenwacht komen wetenschap en historisch erfgoed samen de bezoeker tegemoet.

Sous les pavès la plage

Eva Pel — Amsterdam
Een korte film met verkenning van vijf verschillende publieke plekken in Amsterdam en hun onderlinge relatie, door de ogen van twintiger Khalid.
Panorama
in de praktijk

Spoorpark Tilburg

Burgerinitiatief — Tilburg
Een burgerinitiatief realiseerde in een verwaarloosd voormalig spoor- en industriegebied een stadspark en dagrecreatiegebied.
Beeld: AP+E

Spoorzone Utrecht

AP+E — Utrecht
De leegte van spoorzone als kans voor het creëren van een nieuw midden, als schakel tussen verschillende gebieden en gebruikersgroepen in de stad.
Beeld: Werkend Landschap

Stadslandschappen

Werkend Landschap — Zuidelijk Maasdal
Een vanuit een ontwerpende benadering opgestelde visie die perspectief biedt voor de Limburgse Stadslandschappen; de gebieden tussen stad en land.
Panorama
in de praktijk
Beeld: Benthem Crouwel Architects

Station Delft Campus

Benthem Crouwel Architects — Delft
Een markante en revolutionaire overkapping maakt het eerste energieneutrale treinstation van Nederland waar.
Photo: TU Eindhoven, Bart van Overbeeke

Stella Era

Solar Team Eindhoven — Eindhoven
Een gezinsauto die rijdt op zonne-energie én een laadpaal op wielen.

Stromende kracht

Mirte van Laarhoven — Nederlandse Rivierdelta
Een visie voor de Nederlandse rivierdelta als één aaneengesloten natuurgebied en pleidooi voor 'building with nature'.

Sundrop Farms

Sundrops farms/Verhoeven — Port Augusta (Australië)
Hightech kassen waarin zeewater en zonlicht worden ingezet voor een duurzame verbouwing van gewassen op schijnbaar onmogelijke locaties.
Panorama
in de praktijk

The Coolest White

UN Studio
Een speciaal ontwikkelde verf die het zonlicht reflecteert belooft verkoeling voor de aarde.

The Dutch Mountains

The Mountains Corporation — Eindhoven
Een biobased skyscaper als nieuw perspectief op circulair ontwikkelen.
Foto: Lucas van der Wee

The Green House

cepezed — Utrecht
Een circulair paviljoen dat ruimte biedt aan een restaurant met een eigen urban farm en een vergadercentrum.
Panorama
in de praktijk
Foto: Eric Melander

The Growing Pavilion

Company New Heroes — Eindhoven
Een iconisch paviljoen toont de mogelijkheden en esthetiek van biobased bouwen.

The Mowtown Movement

The Mowtown Movenement — Detroit
Een low-budget en do-it-yourself methode voor de transformatie van bestaande naar zelfvoorzienende woningen.

Tiny Forrest

IVN Natuureducatie — Amsterdam
Een mini-bos in de stedelijke omgeving stimuleert biodiversiteit, brengt natuurbeleving dichterbij en draagt bij aan klimaatbestendigheid en gezondheid.
Foto: Astrid Pieters

Van gebiedsopgaven naar klimaatregelaar

Gemeente Heusden — Vlijmen
Een uniek watersysteem dat hemelwater, grondwater en oevers reguleert.
Panorama
in de praktijk

Veghel aan de Aa

Gemeente Meierijstad — Veghel
Het weer zichtbaar en beleefbaar maken van het water creëert een volwaardige ecologische verbindingszone en een aangenamer en gezonder verblijfsklimaat voor de toekomst.
Panorama
in de praktijk

Vitaal Buitengebied Zundert

Gemeente Zundert — Zundert
Samen met bewoners en ondernemers werkt gemeente Zundert aan een vitaal buitengebied.
Panorama
in de praktijk

WasteBasedBrick

StoneCycling — Amsterdam
Nieuwe bakstenen en tegels gebakken uit het puin van gesloopte gebouwen.

Wijk aan de Dijk

Barzilay, Ferwerda, Veenenbos, Bosch ea — Westervoort
Een voorstel voor wijkverbetering met ruimtelijke recepten en sociale ingrediënten.

Wijkecologie Wildeman

The Beach — Amsterdam west
Een ontwerpend onderzoek naar 'delen' als kwaliteit in de vormgeving van de leefomgeving en als sleutel tot de circulaire stad.
Panorama
in de praktijk

Zonnestof

Pauline van Dongen en Maaike Gottschal
Textiel verweven met zonnecellen betrekt mensen in het dagelijks leven bij zonne-technologie en -energie en belooft een scala aan toepassingen.
Beeld: Atelier to the Bone

Zuiderwaterlinie

Atelier to the Bone — Provincie Noord-Brabant
Een onderzoek naar de manier waarop de Zuiderwaterlinie een rol kan spelen als ‘vector voor gebiedsontwikkeling’: 'Van afsluiting naar aansluiting.'

(X)XL verdozing

College van Rijksadviseurs

Advies voor Res 2.0

College van Rijksadviseurs
Foto: Antoine Raab

Algae Lab

Studio Klarenbeek & Dros — Zaandam

Almere Haven: Prachtdorp

Gerard Jan Hellinga — Almere Haven

Bier en worst

Annet Ritsema — Groningen

BloemkoolBurenBond en Hedendaagse Hofjes

Peter van Assche — Almere
Foto: Jan van Dalen

Blokhuispoort

BOEi — Leeuwarden

Carbicrete

Carbicrete — Quebec
Beeld: Nicole Stjernswärd Kate Strudwick, Amos Timi Oyedeji, Alexander Facey

Cellul-air

Nicole Stjernswärd, Kate Strudwick, Amos Timi Oyedeji, Alexander Facey — Londen

Circulaire boerderij Beers

Marco Vermeulen — Cuijk

CLiv

Martin Huiskes — Enschede

De Bosboerderij

Thomas Dieben — Epe

De hofjes van Carnisse

Richard Breit — Carnisse

De Kippencoupé

Harro Wieringa — Oirschot/Boxtel

De Natuurakker

Meijerijstad

Drinkwatercontainer

Skysource — San Francisco

Enorm veel keuze & ongelofelijk nabij

College van Rijksadviseurs — Metropoolregio Amsterdam

Expeditie Almere Haven

Berci Florian — Almere

Feeding the city

Circular Landscapes — Amsterdam
Beeld: New Urban Networks

Flexwonen

Atelier Rijksbouwmeester
Panorama
in de praktijk

Flood Bold

Rainaway — Eindhoven

Flourishing Foodscapes

Han Wiskerke en Saline Verhoeven

Geleen, lokaal voor iedereen!

Paul Verhorst — Geleen
Panorama
in de praktijk
Foto: Bart van Overbeeke

GEM Tower

TU Eindhoven — Eindhoven

Gevonden landschap

Studio Rolderbrink 98 — Emmen

GreenHuus Kabbelaarsbank

GreenHuus — Kabbelaarsbank

Het Leidse Gasthuis

GAGAA — Leiden

Het Rijk als rentmeester

Marinke Steenhuis — Katwijk, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam

Het rijtjeshuis past de zorg

Bert Tjhie — Almere

Hotel - Nice to meet you!

Rik Tuithof — Amsterdam

iCAREnisse

Danny Nelemans — Carnisse
Foto: Luuk Kramer

Kloostertuin Brakkenstein

diederendirrix — Nijmegen

Kookboek Beverwaard

Jančovičová, Kalnpure en Cook — Rotterdam
Panorama
in de praktijk
Foto: Marcel van der Burg

Korsholm

Ymere — Hoofddorp

Kwatrijn

Haaren

Leren van een datacentrum in Zeewolde

College van Rijksadviseurs — Zeewolde
Panorama
in de praktijk

Lowlands / ArmadiLLow

Lowlands/MOJO — Biddinghuizen

Mark_Us Familiehuis

Monique Biloro — Sittard
Panorama
in de praktijk

Melk & Noot

MTD Landschapsarchitecten — Deventer
Panorama
in de praktijk

Michi Noeki

Irene Edzes — Groningen

Ministerie van Voedsel

Bright/ Cloudcollective — Rotterdam

Mozaïek

Ruimtevolk — Tilburg

Neo-ruralisatie

SijtseJan Roeters ea — Brummen Voorst

O-Windturbine

Nicolas Orellana en Yaseen Noorani — Lancaster

Ons Julianadorp

FABRICations en Mandaworks — Den Helder

Opportunitea

Marielle Swinkels, Mirte van Laarhoven, Maarten van Vroonhoven — Someren, Noord-Brabant

Ouderenhuisvesting

Atelier Kempe Thill — Rotterdam

Plug & Play

Karin Uittenbogaart — Rotterdam
Panorama
in de praktijk

Productief Peppelland/Peppelhout

Meierijstad
Beeld: MUST

Rijk naar wijk - De Maten

MUST — Apeldoorn

Ruimte voor de rivier

Uitgeverij Blauwdruk — Rivierenlandschap Rijn, Waal en IJssel

Rural Spark

Rural Spark — Afrika

Smaakstaat

Ooze Architects — Halderberge
Panorama
in de praktijk

SmartSkin

Physee — Delft

Stad van de toekomst

BNA Onderzoek — Delft

Stedelijke Vraagstukken, veerkrachtige Oplossingen

Future Urban Regions — Amsterdam

Sterboeren

Brummen
Panorama
in de praktijk

Straw Blocks

Straw Blocks Systems — Gelselaar

Stretcher Modules

Robin Beusink — Schiedam
Panorama
in de praktijk

Strotec

Strotec — Eindhoven
Beeld: Bas Kijzers

Sturen op meervoudige doelen

College van Rijksadviseurs

Superlofts Blok Y

Stichting Blok Y — Utrecht
Panorama
in de praktijk

Sustainer Homes

Dunky de Wilde — Utrecht

Thank you for the Sun

VANTOT, Sander Wassink, Job van den Berg — Eindhoven

The Commons

Maarten van Tuijl — Almere Haven

The ultimate bottle

Tim Verbakel en Danny Wagemans

Tussenruimte ComfortCity

Anneloes de Koff — Delft
Foto: Evamarije Smit

Utrechtse Ringparken

Paul Roncken — Stadsregio Utrecht

Verbonden

Harald Mooij — Groningen

Via Parijs

College van Rijksadviseurs

Waddenbuurt Commons

AP+E ea — Haarlem

Weet wat je eet

Montferland

Wereldtuinen bij AZC

Jan Hendrik Bos — Rotterdam

Westwijk rooted

Flux, Shift ea — Vlaardingen

Who Dares - Carnisse 2027

Pi de Bruijn — Carnisse
Foto: atelier Pro

Woonzorgcentrum Scheldehof

Atelier PRO — Vlissingen
Foto: Merlijn Michon

Zorg voor de buurt

Atelier Rijksbouwmeester — Den Haag