HERE COMES THE SUN is een platform voor ruimtelijke vernieuwing in de breedste zin van het woord en een initiatief van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Wij nodigen iedereen van harte uit een relevante bijdrage in te zenden.

256803785

Het belang van innovatieve ideeën en ontwerpen is belangrijker dan ooit. De crisis mag dan - voorlopig - voorbij zijn, maar juist nu er grote maatschappelijke vraagstukken op ons af komen moeten we ervoor zorgen niet terug te vallen in oude patronen.

HERE COMES THE SUN
Op deze website verzamelen wij projecten, essays, studies en zo meer om de ruimtelijke vernieuwing in de ruimste zin van het woord in kaart te brengen, te inspireren, verbanden te leggen en van en met elkaar te leren. De site is nadrukkelijk een ‘work in progress’ en zal steeds verder groeien met jullie inspirerende bijdragen. Inzenden kan hier.

Agenda van de Rijksbouwmeester
De bijdragen op de website volgen de 'Agenda van de Rijksbouwmeester' en vallen binnen een of meer van de onderstaande thema’s .

Landelijk gebied
Nieuwe woonvormen
Energie en klimaat
Stad en mobiliteit
Herbestemming
Zorgzame buurten

Bekijk hier de 'Agenda van de Rijksbouwmeester'.

Vervolg op Nederlandwordtanders
HERE COMES THE SUN is het vervolg op Nederlandwordtanders. In 2009 startte het programma Nederland Wordt Anders met een serie aan Onderzoekslabs en in 2013 lanceerde de rijksbouwmeester een vernieuwde website als platform voor ruimtelijke vernieuwing. Anno 2018 lijkt een nieuwe praktijk - waarin ruimtelijke kwaliteit en economische, sociale en ecologische duurzaamheid samen sterk staan - te zijn ontstaan en zien de economische omstandigheden in ons land er weer gunstig uit. Daarmee is het platform Nederlandwordtanders - met een E-zine - afgesloten. Alle projecten, interviews, pitches en zo meer blijven terug te lezen in het archief van Nederlandwordtanders en te zien in de videokamer.