HERE COMES THE SUN is een ‘work-in-progress’, bedoeld om te inspireren, verbanden te leggen en zowel van als met elkaar te leren. We nodigen iedereen van harte uit om relevante projecten, essays, studies en zo meer in te dienen. Zie de criteria voor meer informatie.

OPROEP

Samenwerking, innovatie, optimisme, koppelen van vraagstukken, inspiratie en zo meer. Op het platform HERE COMES THE SUN (HCTS) tonen wij onder meer recente projecten, essays en studies om de ruimtelijke vernieuwing in de ruimste zin van het woord in kaart te brengen, om te inspireren, verbanden te leggen en van en met elkaar te leren. Wij roepen jullie graag op geschikte inzendingen in te dienen.

Juist nu er grote maatschappelijke vraagstukken op ons af komen moeten we ervoor zorgen niet terug te vallen in oude patronen. Het belang van innovatieve ideeën en ontwerpen zijn nu zelfs belangrijker dan ooit. De inzendingen voor HCTS moeten voldoen aan een aantal criteria en passen binnen de volgende thema’s:

Landelijk gebied
Nieuwe woonvormen
Energie en klimaat
Stad en mobiliteit
Herbestemming
Zorgzame buurten

Het redactieteam van HCTS komt regelmatig samen en zal alle inzendingen zorgvuldig in behandeling nemen. 

inzenden

Via onderstaand formulier kunnen (research) projecten worden aangemeld voor HERE COMES THE SUN. De inzendingen worden na beoordeling door een redactie (zie: criteria) op deze website gepubliceerd.


.jpg of .png maximaal 2MB
CRITERIA

Resultaat
Inzendingen geven een impuls aan vernieuwing in de ruimtelijke sector;
Inzendingen reflecteren de ambitie en agenda van de Rijksbouwmeester;
Inzendingen hebben maatschappelijke impact en zorgen voor ecologische winst;
Inzendingen zijn recent (na september 2015) gerealiseerd, gelanceerd, gepubliceerd etc.
Inzendingen inspireren en vormen de aanzet tot nieuwe oplossingen.

Proces
Gebaseerd op samenwerken, het leggen van verbindingen en het ontlokken van interactie;
Het begrip winst wordt op een inclusieve manier bekeken. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk, ruimtelijk, ecologisch en bestendig;
Door een positieve en optimistische houding heeft HCTS een stimulerend en inspirerend effect;
Het resultaat en/of het proces zijn opschaalbaar en/of breder toepasbaar.