HERE COMES THE SUN is een initiatief van rijksbouwmeester Floris Alkemade en beoogt het in kaart brengen van ruimtelijke vernieuwing in de ruimste zin van het woord. Op dit platform tonen wij onder meer recente projecten, essays en studies om deze vernieuwing in kaart te brengen, om te inspireren, verbanden te leggen en van en met elkaar te leren. Deze website is bedoeld als work-in-progress, we nodigen iedereen van harte uit om een relevant project voor te dragen.

INZENDEN


Op dit diagram zijn de projecten te ordenen aan de hand van vijf verschillende criteria, met elk een eigen schaalverdeling.

IABR 2018-2020
In samenwerking met de IABR 2018-2020 THE MISSING LINK zijn we benieuwd naar jouw antwoord op onderstaande vraag:
Wat is voor jou de Missing Link?
sociale impact
schaal
status
stad / regio
publiek / privaat
zoom


Een Stad van Komen en Gaan


CRIMSON
Een onderzoek naar de (inter)nationale historische context van migratie en inzichten uit strategieën en concrete ruimtelijke ingrepen elders in Europa.


Sundrop Farms


SUNDROPS FARMS/VERHOEVEN — AUSTRALIE
Hightech kassen waarin zeewater en zonlicht worden ingezet voor een duurzame verbouwing van gewassen op schijnbaar onmogelijke locaties.


Ru Paré community


BETA — AMSTERDAM
De transformatie van een voormalige basisschool naar huiskamer van de wijk; zeer zorgvuldig gekozen aanpassingen, een relatief klein budget en een groot resultaat.


The Green House


CEPEZED — UTRECHT
Een circulair paviljoen dat ruimte biedt aan een restaurant met een eigen urban farm en een vergadercentrum.


CIRCL


DE ARCHITEKTEN CIE. — AMSTERDAM
Dit circulaire paviljoen op de Zuidas moet impact creëren en tot een versnelling van de transitie naar een circulaire economie komen.


Renovatie Atlas


TU EINDHOVEN — EINDHOVEN
Het gerenoveerde Atlas gebouw wordt het duurzame icoon van de TU in Eindhoven en het meest duurzame onderwijsgebouw ter wereld.


The Ghazzé Experience


ATELIER RIJKSBOUWMEESTER — GHAZZE, LIBANON
In het kader van de vluchtelingenhuisvesting adviseert de rijksbouwmeester vanuit de Nederlandse context en expertise over ruimtelijke en strategische planning en de herontwikkeling van een publieke ruimte in de Libanese stad Ghazzé.


SolarCabin - Een dak onder de zon


BRAM ZONDAG
Duurzame, innovatieve en hoogwaardige op maat gemaakte en snel te bouwen woningen met een energieproducerend zonnedak, zowel tijdelijk als permanent inzetbaar voor diverse doelgroepen.


Aahof


STICHTING KNARRENHOF NEDERLAND — ZWOLLE
Een woonconcept voor ouderen en anderen, gebaseerd op het oude hofjesidee en in een groepsproces gerealiseerd, waarin de combinatie van een goede inhoud qua sociale samenhang, zorgvoorbereid zijn, duurzaamheid en zelfstandigheid centraal staat.


Evolutionary wooden houses


JURRIAN KNIJTIJZER
Een duurzaam concept met massief houten en stapelbare modules, die door het aanpasbare interieur en het zeer flexibele casco makkelijk van functie te wisselen zijn.


Langer thuis in eigen huis


Een onderzoek naar slimme aanpassingen voor de toekomstige zorgvraag - aan bestaande woningen en de directe omgeving - leverde een online stalenboek voor levensbestendig wonen op.

Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten


HAIKO MEIJER — OOST-GRONINGEN
Een breed inzetbaar concept koppelt crisisopvang aan actuele vraagstukken in het landelijk gebied; vervallen erven met leegstaande woonboerderijen komen weer tot leven.


Lowlands 2017/ArmadiLLow


LOWLANDS/MOJO — BIDDINGHUIZEN
Het festival - en de tijdelijke stad - Lowlands is vernieuwd, met als eyecatcher en stadshart de innovatieve en intieme ArmadiLlow.


Hotel - Nice to meet you!


RIK TUITHOF
Een vernieuwde exploitatiestrategie die uitgaat van een combinatie van een asielzoekerscentrum met een hotel.


Kantoor Jongerius


BLAUW ARCHITECTEN — UTRECHT
De transformatie van rijksmonument Jongerius heeft een tweeledig doel; het monument weer in oude luister terug brengen en stedelijke verduurzaming.


RE-Settle


RENé VAN ZUUK
Een ontwerp gebaseerd op nieuwe productietechniek en materiaaltoepassingen, waarin een asielzoeker zowel individueel kan wonen als zich geborgen voelt in een dorpsomgeving.


Tussenruimte ComfortCity


ANNELOES DE KOFF
Een optimale inzet van computergestuurde productie maakt betaalbare, zeer flexibele en snel realiseerbare ruimtelijke ‘woonstad’ in bestaand leegstaand bedrijfsvastgoed mogelijk.


Solarpark de Kwekerij


NL SOLARPARK DE KWEKERIJ — HENGELO
Een uniek Solarpark waarmee Nederland internationaal op de zonnekaart staat: 7.000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park.


Mooi veilig - De ruimtelijke kwaliteit van Ruimte voor de rivier


UITGEVERIJ BLAUWDRUK BV, 2017 — HET RIVIERENLANDSCHAP VAN DE RIJN, WAAL EN IJSSEL
Een veiliger en mooier rivierenlandschap; de omvangrijke aanpassing van het Nederlandse deltalandschap aan de huidige klimaateisen is vastgelegd in de publicatie 'Ruimte voor de Rivier - Mooi en veilig landschap'.


Zorg voor de buurt


ATELIER RIJKSBOUWMEESTER
Een speciale editie van het programma Oog voor de buurt, dat ontwerpkracht stimuleert in wijken en gebieden waar leefbaarheidskwesties een toenemende rol spelen.


De Gezonde stad


DE GEZONDE STAD — AMSTERDAM
Een stichting die Amsterdam leefbaarder, mooier en klimaatbestendiger maakt door bewoners, bedrijven en overheden bij elkaar te brengen en vernieuwende projecten te initiëren.


De regio van de toekomst


NVTL EN BNSP
Ontwerpers werken in multidisciplinaire teams in de regio aan urgente vraagstukken, om het nationale ruimtelijk beleid te voeden voor een duurzame toekomst van Nederland.


Patch 22


LEMNISKADE PROJECTEN — AMSTERDAM
Een multifunctioneel, flexibel en duurzame gebouw dat is ontwikkeld op initiatief, rekening en risico van de architect en bouwmanager.


Ligne


JEANNE DEKKERS — SITTARD
De nieuwe ontmoetingsplek van Sittard verenigt een bibliotheek, filmhuis, museum, hogeschool, zorgwoningen, appartementen, winkels en horeca onder een dak.


Lexicon Architectuur & Energie


CIVIC
Ontwerpend onderzoek naar nieuwe typologieën voor de energietransitie resulteerde in twee prototypische gebouwen en een lexicon met gebundelde kennis over Architectuur & Energie.


Brabantse Stijlprijs


PROVINCIE NOORD-BRABANT
Een prijs voor inspirerende Brabantse plekken, die geboren vanuit een menselijke passie maatschappelijke meerwaarde creëren.


Stad van de toekomst


BNA ONDERZOEK
Tien multidisciplinaire teams onderzoeken op testlocaties hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties.


Dafne Schippersbrug en OBS Oog in Al


GEMEENTE UTRECHT — UTRECHT
De unieke integratie van een fiets- en voetgangersbrug, een school en plantsoen tot één samenhangend geheel verbindt vele belangen.


Woonzorgcentrum Scheldehof


ATELIER PRO — VLISSINGEN
Een Woonzorgcentrum met levensbestendige woningen gecombineerd met nieuwe functies, gehuisvest in een voormalige plaatwerkerij en nieuwbouw, maakt een nieuw stukje stad.


Advies Petaplan


COLLEGE VAN RIJKSADVISEURS
Het College van Rijksadviseurs pleit voor ruimtelijke regie bij het verduurzamen van de energievoorziening en het formuleren van een Nationale Structuurvisie Energie om verrommeling van ons landschap te voorkomen.


Korsholm


YMERE — HOOFDDORP
Met een geslaagde en duurzame renovatie komen de oorspronkelijke kwaliteiten van Bloemkoolwijk Bornholm weer helemaal tot hun recht; een inspirerend voorbeeld voor soortgelijke wijken.


Groene Longen van de MRDH


JAM ARCHITECTEN — METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG
Een onderzoek naar de waarde van het landschap voor het vestigingsklimaat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Wijkecologie Wildeman


THE BEACH
Een ontwerpend onderzoek naar 'delen' als kwaliteit in de vormgeving van de leefomgeving en als sleutel tot de circulaire stad.


Snelweg en stad


BNA ONDERZOEK
Een onderzoek naar snelweg en stad mondde uit in een publicatie met een breed scala aan verrassende ontwerp-oplossingen en concrete handvatten voor stakeholders.


De Werkspoorkathedraal


BOB SCHERRENBERG
Een immense voormalige industriële werkloods fungeert nu als unieke locatie voor evenementen en ondernemerschap.


DomusKoffer


WARDO TIEMAN
Een meubelelement met geïntegreerde voorzieningen als adequate oplossing voor een berucht transformatieprobleem: de installatietechniek en infrastructuur.


Stedelijke Vraagstukken, veerkrachtige Oplossingen


FUTURE URBAN REGIONS
Een publicatie over de rol van ontwerpend onderzoek bij het oplossen van complexe verstedelijkingsvraagstukken.


Catherinasteeg


LEIDEN
In een duurzame stedelijke ontwikkeling zijn monumentale en nieuwe gebouwen op een unieke manier samengebracht in een nieuwe steeg, die er altijd al geweest lijkt te zijn.


Landgoed Valkenberg


ARD DE VRIES — AGELO
Een eigentijdse boerderij verrijst als nieuw type in het repertoire van landhuizen in het Twentse coulissenlandschap.


Collectie De Groen


MARJOLEIN DE GROEN EN PETER JORDAAN — ARNHEM
Een eigenzinnige collectie actuele kunst heeft de verlaten dansacademie in de Arnhemse binnenstad weer tot leven gebracht.


Who Dares - Carnisse 2027


PI DE BRUIJN — CARNISSE
Een flexibel plan voor de integrale transformatie van Carnisse, inclusief een realistische businesscase, slaat een brug tussen zorg en verduurzaming.


Rijk naar wijk - De Maten


MUST — APELDOORN
Een onderzoek naar de ruimtelijke consequenties van de transitie naar een circulaire economie in een bestaande woonwijk.


Oog in oog met Gaia


BRUNO LATOUR
Bruno Latour presenteert in acht gebundelde lezingen een nieuw paradigma voor de huidige ecologische mutatie.


Pilot verduurzaming woningblokken


WOONWAARD — ALKMAAR
Een pilotstudie naar de gezamenlijke verduurzaming van woningblokken tussen woningcorporatie, bouwbedrijf en particuliere woningeigenaar.


Het Leidse Gasthuis


GAGAA — LEIDEN
Ontwerptool de Gasthuis Waaier biedt inzicht in de actuele vraag naar een grenstypologie tussen zorginstelling en woningbouw.


Growing Green Cities


GEMEENTE ALMERE — ALMERE
Met Growing Green Cities draagt Almere bij aan oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid.


Kloostertuin Brakkenstein


DIEDERENDIRRIX — NIJMEGEN
Een flexibel woonzorgcomplex, dat als eerste woongebouw in Nederland in zijn geheel duurzaam wordt verwarmd en gekoeld.


Ministerie van Voedsel


BRIGHT/CLOUDCOLLECTIVE
De online game Ministerie van Voedsel zal de speler de complexiteit van het voedsellandschap in ons land laten ervaren.


Complex Compound


ROBBERT VAN DER HORST — AMSTERDAM
Een experiment met interactieve en vluchtige architectuur in een stadspark.


Utrechtse Ringparken


PAUL RONCKEN — STADSREGIO UTRECHT
Een ruimtelijk concept voor het gedeelde landschap in stadsregio Utrecht verbindt de integrale kwaliteit van landbouw, waterbeheer, mobiliteit, recreatie, natuurontwikkeling en cultuurhistorie.


Ouderenhuisvesting


ATELIER KEMPE THILL
Een onderzoek naar de toekomst van ouderenhuisvesting voor lichte zorg, met een uitwerking in leegstaande gebouwen.


Wereldtuinen bij AZC


JAN HENDRIK BOS
Een wereldtuin rond Azielzoekerscentra betekent samen tuinieren voor sociale integratie, groen voor ruimtelijke verbinding en algemene gebiedsverbetering.


Superlofts Blok Y


STICHTING BLOK Y — UTRECHT
Een CPO constructie resulteerde in een kloek appartementengebouw, waarin iedere woning uniek is, en een door de bewoners zelf ontworpen gemeenschappelijk tuin.


Expeditie Almere Haven | de kunst van het samenleven


BERCI FLORIAN — ALMERE
Met een specifieke procesaanpak en organisatievorm kunnen bewoners zelf zorgbestendige ontwikkelingen initiëren, ontwikkelen en beheren - samen met de gemeente en andere spelers in de wijk.


Blokhuispoort


BOEI — LEEUWARDEN
Van gevangenis tot welkomstlocatie, de Blokhuispoort is getransformeerd tot een belangrijk ontmoetingspunt in het hart van Leeuwarden, zowel zakelijk als cultureel.


Care2Share - Oosterparkwijk


WIETEKE NIJKRAKE — OOST-GRONINGEN
Een vernieuwend en integraal concept voor zorg en ondersteuning met een bundeling van het zorggeld en zorg op maat: een abonnement op een goed leven.


De wijk als (t)huis!


HELENE HOUBEN — LIMBURG
Een pleidooi om verwaarloosde woonwijken weer als verbindende leefomgeving in te richten, waarin de auto plaats maakt voor ontmoetingsruimte.


Stretcher Modules


ROBIN BEUSINK
Een zeer flexibel en eenvoudig systeem voor noodopvang, gebaseerd op de techniek van uitrekbaar karton.


Plug & Play


KARIN UITTENBOGAART
Aanklikbare woonunits creëren een flexibele en veilige woonomgeving in leegstaand bedrijfsvastgoed en een levendige plint.


MobaCO-A-


JACK VAN DER PALEN
Met behulp van een biobased en flexibel modulair systeem kan de gebruiker eenvoudig zelf een nieuw thuis bouwen.


CLiv


MARTIN HUISKES
Een op communities gericht woonconcept voor leegstaande gebouwen combineert compacte privé-woonunits met ruime gezamenlijke leefruimten.


Steiger Huis


TAHJ ROSMARIN
Met de simpele constructietechniek van de bouwsteiger kunnen vluchtelingen hun eigen thuis creëren en aanpassen.


Flourishing Foodscapes


HAN WISKERKE EN SALINE VERHOEVEN
Een publicatie met het resultaat van het onderzoek naar regionale voedsellandschappen; de ruimtelijke en sociale organisatie van voedselvoorzieningssystemen.


New Rural Mobility


ARTGINEERING
Analyse met strategieontwikkeling voor duurzame, slimme en toekomsbestendige rurale mobiliteit.


Feeding the city


CIRCULAR LANDSCAPES
Dit ontwerpend onderzoek richt zich op nieuwe analysemethoden, ruimtelijke concepten en ontwerpinstrumenten voor de organisatie van de voedselketen op regionale schaal.


 

inzenden

Via onderstaand formulier kunnen (research) projecten worden aangemeld voor HERE COMES THE SUN. De inzendingen worden na beoordeling door een redactie (zie: criteria) op deze website gepubliceerd.

placeholder

.jpg of .png maximaal 2MB